Hoppa till innehåll

Rör inte vid döda fåglar eller fågelavföring

I Finland har det påträffats flera fall av högpatogen fågelinfluensa (typ H5N1) hos vilda fåglar och även pälsdjur.

Porvoon kaupungin tunnus.

– I Östra Nyland har det inte ännu konstaterats något fall av fågelinfluensa, men det är sannolikt att vilda fåglar, speciellt sjöfåglar, bär på smittan, konstaterar tillsynsveterinären Petronella Jansson.
Fågelinfluensaviruset smittar lätt från en fågel till en annan. Smitta till människa och andra däggdjur sker inte lätt och kräver att den smittade varit i nära kontakt med en insjuknad fågel, fågelavföring eller material eller miljö som förorenats av avföring.
Döda fåglar, sjuka fåglar och fågelavföring ska inte vidröras. God handhygien förebygger smitta. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten och använd vid behov desinfektionsmedel för händer. Låt inte sällskapsdjur vidröra eller äta döda fåglar eller fågelavföring.
Ifall massdöd hos fåglar påträffas, kontakta genast Borgå stads tillsynsveterinär (tel. 0400 692 931) eller stadsveterinär.
– Med massdöd anses fynd av mer än en död svan, mer än fem andra döda sjöfåglar eller mer än tio andra döda fåglar på samma område. En enskild död eller sjuk rovfågel bör också anmälas, säger tillsynsveterinären Petronella Jansson.
Enskilda döda fåglar kan grävas ner eller läggas i blandavfallet i en tät plastpåse. Fågeln ska inte vidröras med händerna. Använd engångshandskar och tvätta händerna noggrant efteråt.