Hoppa till innehåll

Saneringsarbetet på Biskopsgatan påbörjas, orsakar tillfälliga ändringar i fordonstrafiken

Borgå vatten sanerar vattentjänstnät på Biskopsgatan på sträckan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan. Saneringsarbetet påbörjas vecka 19 då gatan stängs. Detta gatuavsnitt är stängt för fordonstrafik under hela saneringsarbetet. Under vecka 19 och 20 tar man bort asfalt samt kopplar anslutna fastigheter till ett temporärt vattenledningsnät ovan mark.

Själva grävarbetet för nätsaneringen påbörjas vecka 21 i korsningen av Alexandersgatan och Biskopsgatan. Arbetet påbörjas genast på denna veckas måndag. Alexandersgatan stängs vid korsningen på söndag kväll 22.5. Trafiken leds förbi arbetsplatsen via en omväg som går längs Fredsgatan-Stadshusgatan-Runebergsgatan. Omvägen skyltas ut med trafikmärken. Arbetet i korsningen tar 2–3 dagar varefter trafiken på Alexandergatan går som normalt.

Hela saneringsarbetet är beräknat att ta 5–6 veckor varefter Biskopsgatan mellan Alexandergatan och Gymnasiegatan öppnas för trafik. Till fastigheterna vid saneringsområdet har man redan tidigare meddelat om kommande saneringsarbete.