Hoppa till innehåll

Saneringsarbetet på Veckjärvivägen påbörjas, orsakar tillfälliga ändringar i trafiken

Borgå vatten sanerar vattentjänstnät på Veckjärvivägen på sträckan mellan Veckjärvivägen 1 – Veckjärvivägen 5. Under saneringen utvidgas också dagvattennätet. Arbetet påbörjas under vecka 32 då gatuavsnittet stängs för trafik, gatuavsnittet är avstängt under hela saneringsarbetet. Man börjar med att bygga ett tillfälligt vattenledningsnät ovan mark för de fastigheterna som är anslutna till vattenledningen som saneras.

Arbetet beräknas ta ca. 4 veckor.