Hoppa till innehåll

Saneringsarbetet vid Kvarnbackens vattentorn på slutrakan

Saneringen av vattentornet byggt år 1967 vid Kvarnbacken är på slutrakan. Tornets yttre del målas som bäst varefter arbetet är klart i sin helhet. Under det senaste och innevarande året har man renoverat både tornets inre och yttre konstruktioner. Genom renoveringen säkrar man konstruktionernas skick och på detta sätt tryggar borgåbornas vattenkvalitet och -distribution. I vattentornen i Borgå har man redan tidigare installerat UV-desinficeringsutrustning som tryggar den hygieniska kvaliteten samt installerat mätinstrument som kontinuerligt mäter vattenkvaliteten. Kvarnbackens vattentorn är en viktig del av vattendistributionen. Med hjälp av vattnet från tornet kan man jämna ut både förbrukningstoppar och vattentrycket och därmed trygga invånarna en stabil vattenförsörjning.

”Genom saneringen förlänger vi tornets livslängd ytterligare tiotals år. Saneringen är del av Borgå vattens omfattande saneringsprogram vilket behövs för att trygga tillgängligheten och distributionen av rent vatten åt borgåborna” konstaterar verkställande direktör Elina Antila.