Hoppa till innehåll

Sarwa Yoga belönades med utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå

Borgå stad delar årligen ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå till ett lokalt företag, samfund eller en lokal organisation för handling för miljön och klimatet. 2021 års utmärkelse Jag stöder ett klimatsmart Borgå tilldelas Borgåföretaget Sarwa Yoga Oy för sin ansvarsfulla produktion av yogaredskap. Utmärkelsen tilldelades första gången ifjol.

Borgå stad delar årligen ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå till ett lokalt företag, samfund eller en lokal organisation för handling för miljön och klimatet. 2021 års utmärkelse Jag stöder ett klimatsmart Borgå tilldelas Borgåföretaget Sarwa Yoga Oy för sin ansvarsfulla produktion av yogaredskap. Utmärkelsen tilldelades första gången ifjol.

Utmärkelsetagaren utsågs år 2021 av en jury vars medlemmar i år var styrelseordförande Patrik Björkman i Borgå företagare rf, direktören för miljöaffärsverksamhet vid utvecklingsbolaget Posintra Leena Alihakkola, ledamoten i Borgå ungdomsfullmäktige John Fiskari och stadens expert för hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

Målet är ansvarsfullhet och hållbara värden

Sarwa Yoga Oy:s affärsverksamhet bygger på ansvarsfullhet och främjar hållbar utveckling, också med blickpunkt på klimatet. 

– Sarwa Yoga är ett bra exempel på hur ett enskilt företag kan göra hållbara val. Företaget har arbetat mycket för att främja hållbar utveckling och etiska värden i en bransch där efterfrågan hela tiden växer. Företagets alla textilprodukter är tillverkade i Finland, motiverar stadens expert för hållbar utveckling Sanna Päivärinta. 

Företaget har som sitt mål att fungera från hållbara utgångspunkter.  

– Sarwa Yoga grundades för det var svårt att hitta högklassiga yogaredskap. Etiska värden och respekt för traditioner i produceringen av yogaredskap har ända från början hört till företagsverksamheten. Sarwa Yogas värden är att produkterna är inhemska, högklassiga och hållbara, berättar Sarwa Yoga Oy:s grundare Tea Jääskeläinen.

Sarwa Yoga Oy tilldelas diplomet Jag stöder ett klimatsmart Borgå för arbetet för miljön och klimatet i samband med evenemanget Clean World Porvoo 2021. Utöver diplomet får företaget en marknadsföringsvideofilm som har producerats i samarbete med staden.

Borgå Fritidsodlare rf är favorit av stadens Klimaträv

Till skillnad från förra året tilldelar staden i år i samband med utmärkelsen också ett särskilt omnämnande ”Klimaträvens favorit”. Klimaträven är stadens maskot för vilken miljö- och klimatfrågor år viktiga.

– Borgå Fritidsodlare rf får Klimaträvens särskilda omnämnande för sin naturnära verksamhet där man vid sidan av lottodling tar hand om miljön och dess mångfald. I lottodlarnas verksamhet framhävs gemenskapsandan som lämpar sig för människor i alla åldrar, motiverar Päivärinta.

Föreningens huvudsakliga mål är att främja odlingsverksamhet där deltagarna är från alla ålders- och språkgrupper.

– Som lottodlare lär vi oss av varandra och vi är en mångkulturell gemenskap. Vi vill skapa glädje också till andra och har t.ex. i Gammelbacka planterat en 100 meter lång ätbar häck dit var och en får komma och skörda. För oss är en trivsam miljö och naturens mångfald mycket viktiga värden, berättar Borgå Fritidsodlare rf:s kommunikationsansvarig Ulla Juselius.

Video:
Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.