Hoppa till innehåll

Seminarier om träbygge, för företag och övriga intresserade

Borgå stad ordnar tre seminarier om träbygge i februari-april 2022. Det första seminariet ordnades i februari och följande seminarier arrangeras 21.3 och 4.4.2022 kl. 10–12 på distans.

Tillfällena är avsedda för företag, kommunala representanter och övriga med intresse för träbygge. Vid seminarierna presenteras senaste forskningsdata om träbyggnadsbranschen, exempel på lyckade praxis samt upplysningar om eventuella framtida kommunala projekt för träbyggnation. Under seminarierna diskuterar man att stärka kommunernas kompetens i fråga om upphandlingar och att utveckla kunnandet i lokalt träbyggande. Företag kan ta upp sina önskemål och behov direkt med kommunala representanter och på sätt påverka utvecklingen av träbyggnation i Borgåtrakten.

– Borgå strävar efter att öka koldioxidsnål offentlig träbyggnation, stödja lokala företag i branschen och öka kompetensen i träbygge i omnejden. Under dessa seminarier diskuterar man hurdan koncentration av kompetens och företag i fråga om träbyggnation det kunde uppstå i Borgånejden i framtiden, berättar stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Under följande seminarier får vi helomfattat höra erfarenheter och synpunkter hos yrkesfolk om förutsättningarna för framgångsrika projekt för träbyggnation. Under det interaktiva tillfället kartlägger man även deltagarnas synvinklar och diskuterar under vilka förutsättningar Kokonudden i Borgå kunde bli ett flaggskepp för träbygge.

Program för seminariet: Hurdana möjligheter erbjuder träbyggande för att utveckla områdesidentitet? 21.3.

Kl. 10.00 Seminariet öppnas

  • Tiina Sahakari, projektchef, Sitowise Oy och Dan Mollgren, stadsplaneringschef, Borgå stad

Kl. 10.10 Experter har ordet

  • Träarkitekturens möjligheter i skapandet av områdesidentiet, arkitekt Arno Stenbäck, Soini & Horto Oy
  • Industriella erfarenheter av projekt för träbygge, hur skapar man ett flaggskepp för träbygge, Sauli Ylinen, Puuteollisuus ry
  • En byggfirmas erfarenheter av projekt för träbygge, vilka är förutsättningarna att lyckas, Jonny Asplund, Jake Rakennus Bygg Oy
  • Erfarenheter av träbyggande, Anneli Keränen, Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse sr, HOAS

Kl. 12.00 seminariet avslutas

Träbyggandets koldioxidavtryck, utbildnings- och kompetensbehov, seminariet 4.4 program

Kl. 10.00 Seminariet öppnas

  • Tiina Sahakari, projektchef, Sitowise Oy och Dan Mollgren, stadsplaneringschef, Borgå stad

Kl. 10.10 Experter har ordet

  • Träbyggandets koldioxidavtryck, Eero Puurunen, Sitowise
  • Byggnadsplanering i utmanande träbyggnadsprojekt, Katja Rodionova, Sitowise Oy
  • Träbyggandests utbildnings- och kompetensbehov, Mikko Matveinen, Karelia AMK

Kl. 12.00 Seminariet avslutas

Seminarierna ingår i Borgå stads projekt för utredning av förutsättningarna hos lokal produktion för träbygge. Projektet har fått finansiering från miljöministeriet. Sitowise utför utredningsarbetet. Syftet med seminarierna är att utreda förutsättningarna för träbygge på Kokonudden, men dock inte att förbereda ett projekt.