Hoppa till innehåll

Skolorna börjar på onsdag – inlärningsglädje och gemenskapsanda

Skolåret börjar i Borgå onsdagen den 11 augusti.

Skolåret börjar i Borgå onsdagen den 11 augusti.

Skolorna och andra stadiet inleder läsåret med närundervisning och följer samma hälsosäkerhetsanvisningar som i våras. Munskyddsrekommendationen gäller alla från årskurs fyra och uppåt, samt sammansatta klasser 3–4.

Det genomgripande gemensamma temat för läsåret 2021–2022 är socialt välmående i alla skolor i Borgå.

Till vår stad har det under det pågående året flyttat cirka 300 nya Borgåbor och cirka 30 av dem är barn i skolåldern.

– Det är fint att barnfamiljerna tycker att Borgå är lockande. Vi har i Borgå en kompetent undervisnings- och stödpersonal och utöver dem en fungerande föräldraföreningsverksamhet som arbetar mångsidigt med välmående. Dess betydelse framhävs särskilt så här under speciella tider. Jag önskar ett tryggt skolår och en äkta inlärningsglädje till barn, unga, hemmen och personalen, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson inför det nya läsåret.

– Också i höst läggs det särskild vikt vid hälsosäkerheten i skolorna. Jämfört med våren har coronaläget förändrats på grund av deltavarianten. Varianten är smittsammare än de tidigare virusvarianterna, och nu måste man vara ännu noggrannare med avstånden, handhygienen och munskydden, påpekar läkaren med ansvar för smittsamma sjukdomar, Jeff Westerlund.

Om coronavaccinationerna för 12–15-åringar informeras via Wilma i början av nästa vecka.

Nya rektorer och ny skolbyggnad vid Jokilaakson koulu

Till tre skolor har det valts en ny rektor. Rektorn i Peipon koulu är Kari Rönkkö, i Pääskytien koulu Antti Ylöstalo och i Kvarnbackens skola Lena Törnqvist. Biträdande tjänsterektor i Linnajoen koulu är Arttu Piispanen och i Albert Edelfeltin koulu Seppo Ahonen. Biträdande rektorn som svarar för vuxenlinjen i Linnankosken lukio är Timo Juntunen.

– I Borgå inleds ett tvåårigt pilotprojekt med områdesrektorer. Vi önskar att detta ger en bra synergi till skolorna och i allmänhet också till områdena, berättar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

Inom de finskspråkiga utbildningstjänsterna är områdesrektor på västra området Juha Levänen och i det östra området Päivi Outinen. Områdesrektorn för särskilt stöd är Susanne Kareinen. Inom svenska utbildningstjänsterna är områdesrektorerna Johannes Nygren och Carola Wiksten och som rektor för elevstöd och välmående fungerar Anne Smolander.

– En fin nyhet gällande skolbyggnaderna är att Jokilaakson koulu har blivit färdig och skolarbetet kan börja där i lokaler som motsvarar undervisningsplanen. Jokilaakson koulu uppstod när Tuorilan koulu och Kerkkoon koulu slogs ihop. Skolan finns i Kerko och förskoleundervisningen finns nu i samma lokaler, fortsätter Jari Kettunen.

Eftermiddagsverksamheten i den grundläggande utbildningen börjar också genast den första skoldagen. I verksamheten iakttas samma säkerhetsanvisningar som i skolverksamheten. Ungefär 670 Borgåbarn deltar i eftermiddagsverksamhet läsåret 2021–2022. 

Det som är nytt i läsåret är att den utvidgade läroplikten och avgiftsfriheten i det andra stadiet träder i kraft.

– I Borgå är läget mycket bra när det gäller platser för fortsatta studier. Man har jobbat aktivt för reformen men det kommande läsåret lär oss säkert gemensamt mycket mer genom praktiken, kommenterar utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Låt oss beakta skoleleverna i trafiken

Grundskolorna i Borgå har för närvarande cirka 5600 elever. 570 elever börjar åk 1 och för många betyder det att de första gången rör sig ensamma i trafiken. Staden arbetar fortlöpande för trafiksäkerheten och har bland annat förbättrat och klarlagt arrangemangen för ledsagande trafik till flera skolor.

– Vi ska komma ihåg att fler barn än vanligt rör sig nu självständigt i trafiken. Vi ska beakta barnen och låta bli att skynda oss, påminner utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Skolskjutsarna sköts enligt skolskjutsprogrammet som bildningsnämnden har godkänt. Vid frågor som gäller enstaka elevers skolskjutsar kontakta koulu.kuljetus@porvoo.fi.

Arbets- och semestertider under läsåret 2021–2022

Höstterminen börjar 11.8.2021
Höstlov 18-22.10.2021
Höstterminen slutar 22.12.2021
Vårterminen börjar 10.1.2022
Vinterlovsvecka 21-25.2.2022
Läsåret slutar 4.6.2022