Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar en regional hjälpmedelsenhet

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå behandlar vid sitt möte den 16 februari en centralisering av den planerade regionala hjälpmedelsenheten för östra Nyland till en del av HUS Borgå sjukhus verksamhet. Beslutsförslaget är att Borgå inte fortsätter beredningen av den regionala hjälpmedelsenheten som planerats finnas i anslutning till Borgå sjukhus.

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå behandlar vid sitt möte den 16 februari en centralisering av den planerade regionala hjälpmedelsenheten för östra Nyland till en del av HUS Borgå sjukhus verksamhet. Beslutsförslaget är att Borgå inte fortsätter beredningen av den regionala hjälpmedelsenheten som planerats finnas i anslutning till Borgå sjukhus.

– Den regionala hjälpmedelsenheten har beretts länge och den är en verksamhet där det är bra att kommunerna samarbetar. Vi föreslår att beredningen ändå inte fortsätts när vi inte vet hur vårdreformen framskrider. Om det i regionen inrättas ett eget välfärdsområde i enlighet med vårdreformen, är det bästa alternativet att hjälpmedelsenheten hör till området eftersom största delen av hjälpmedelstjänster sker i primärvården enligt vårdansvaret för kunderna, motiverar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Vi har utrett saken ur flera perspektiv. En enhetlig tjänst och återanvändning av hjälpmedlen i regionen är något man ska eftersträva men än så länge har man inte kunnat visa att märkbara kostnadsbesparingar eller kundfokuserad service kan nås genom att hjälpmedelsenheten centraliseras till specialsjukvården. När tjänsterna tills vidare bevaras i kommunerna blir en eventuell övergång till ett välfärdsområde lättare.

Bokslut 2020

Social- och hälsovårdsnämndens preliminära bokslut har blivit färdigt. Coronavirusepidemin påverkade märkbart sektorns intäkter och utgifter. En märkbar del av klientavgiftsintäkterna föll bort på grund av annullerade mottagningstider. Coronaviruset ökade utgifter särskilt i personalutgifter, köpta tjänster och skyddsutrustningar. Hela sektorns budget överskred den ändrade budgeten med cirka 2,2 miljoner och den ursprungliga budgeten med cirka 12,5 miljoner euro.

Kriterierna för beviljande av hemvård och tillämpningsanvisningar

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar vid sitt möte kriterier för beviljande av hemvård och tillämpningsanvisningar som nu har samlats till ett och samma dokument. I dokumentet preciseras och tydliggörs förutsättningar för regelbunden hemvård som tidigare har godkänts i nämnden.

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder 16.2 bl.a. för att behandla dessa ärenden.