Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 10.3.2022

Social- och hälsovårdsnämnden antecknade sektorns boks­lut 2021 för kän­ne­dom.

Social- och hälsovårdsnämnden fick aktuell information om sektorns ekonomiska läge. 

Social- och hälsovårdsnämnden gav utlåtande om utkastet till stadens strategi.

Social- och hälsovårdsnämnden antecknade resultaten från funktionshinderservicens enkät om kundtillfredsställelse för kännedom. Nämnden valde även serviceproducenter för arbets- och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning för tiden 1.4.2022 – 31.12.2022.

Nämnden använde inte sin upptagningsrätt till tjänsteinnehavarbesluten.