Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 17.9.2020

Anslutning till den regionala hjälpmedelsenheten

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Ärendet tas upp på nytt för beslut i januari 2021. 

Övriga ärenden

De övriga ärenden beslutade social- och hälsovårdsnämnden enligt beslutsförslagen.