Hoppa till innehåll

Sommarjobb och säsongarbete vid Borgå stad kan sökas nu

Staden erbjuder i år sammanlagt cirka tvåhundra olika sommarjobb. Staden behöver sommararbetare, semestervikarier, säsongarbetare och unga sommarpraktikanter.

Staden erbjuder i år sammanlagt cirka tvåhundra olika sommarjobb. Staden behöver sommararbetare, semestervikarier, säsongarbetare och unga sommarpraktikanter.

Staden behöver semestervikarier och säsongarbetare speciellt till social- och hälsovårdssektorns enheter men också till kultur- och fritidstjänster, turism- och marknadsföringsenhet samt till kommunteknikens enhet för grönområden och underhåll. Inom social- och hälsovårdssektorn behövs arbetstagare bl.a. till Näse sjukhus, enheter för omsorg dygnet runt, hemvård och serviceboende.

Vi önskar att semestervikarier och säsongarbetare har studier eller arbetserfarenhet inom branschen och att de i regel har fyllt 18 år samt har en aktiv och positiv attityd.

Alla lediga jobb finns på stadens webbplats www.borga.fi/lediga-arbetsplatser.

Ansökningarna skickas via länken Sök nu, som finns i platsannonserna. Ansökningstiderna varierar och i annonsen uppges när ansökningstiden går ut. I platsannonsen finns också kontaktuppgifter till de personer som ger ytterligare information.

Sommarjobb för unga

Borgå stad erbjuder i år 100 sommarjobb till ungdomar, född under tiden 1.1.1997–31.12.2004. Staden anställer unga arbetstagare till deras första sommarjobb till biträdande uppgifter. Dessa sommarjobb för unga kan sökas 4.2–4.3.2020.

Information om sommarjobb för unga finns på stadens webbplats www.borga.fi/sommarjobb. De unga har goda möjligheter att få sitt första sommarjobb särskilt inom äldrearbete, kundservice, städnings- och köksuppgifter och trafikräkning. Många ungdomar söker jobb inom grönområden, barnavård och idrottsplatser, och det är hård konkurrens om dessa sommarjobb. Sommarjobbet varar i 3–4 veckor och lönen är lite under tusen euro.

Till sommarjobb med sommarjobbssedel

Ett alternativ till sysselsättning på sommaren är att få en arbetsplats som stöds med en sommarjobbssedel. Sommarjobbssedeln är stadens stöd till lokala företag och samfund för sommaranställning av en ung person som bor i Borgå och som är född åren 2001–2003. På arbetsplatser som kan använda sommarjobbssedeln är anställningsförhållandets minimilängd två veckor och minimilönen 450 euro. Staden delar ut 150 sommarjobbssedlar. Ansökningstiden började 1.2.2020.

Uppgifter om lediga platser, tilläggsinfo samt beställningsblankett finns på adressen www.borga.fi/sommarjobbssedel. Man kan även fråga om sommarjobbsedlarna på ungdomarnas servicepunkt Navigatorn. De ungdomar som anställts av staden kan inte under samma sommar anställas med sommarjobbssedeln.

Sysselsättning via företagarssedel

Borgå stad erbjuder stöd till unga som vill sysselsätta sig på ett företagarlikt sätt. Staden delar ut 10 stycken företagarsedlar för unga, värda 250 euro. Sedlarna delas ut i den ordning de unga bildar ett nytt 4H-företag. Mera info om företagarsedeln och hur du söker den hittar du på sidan www.borga.fi/foretagarsedel-for-unga

Staden med i evenemanget DonFabriken och UtbildningsFabriken den 4 februari

DonFabriken, www.duunitehdas.fi/sv/, det största rekryteringsevenemanget i östra Nyland arrangeras i Konstfabriken tisdagen 4 februari kl. 10–15.30. Evenemanget hålls i Avantisalen och Fabrikssalen. Avantisalen är mötesplatsen för arbetsgivaren och arbetstagaren. Fabrikssalen reserveras till läroanstalterna.

Även stadens vikariat och sommarjobb, samt även ordinarie tjänster och arbetsförhållanden. UtbildningsFabriken fortsätter som kvällstillställning kl. 17–19 i Konstfabrikens Fabrikssal.  Redaktör och utbildare Henkka Hyppönen är gäst på kvällstillställningen.

Information ges också om vikariat och sommarjobb samt ordinarie tjänster och arbetsavtalsförhållanden som staden erbjuder.

Ytterligare information:

rekryterare Annika Palmgren
tfn 040 489 9874.

Ytterligare information om sommarjobb för unga:

byråsekreterare-planerare Eeva Pulkkinen 
tfn 040 865 4484′

personaldirektör Anu Kalliosaari
tfn 040 500 8521

Ytterligare information om sommarjobbssedlar:

koordinator för Navigatorn Sanni Einovaara 
tfn 040 676 1441