Hoppa till innehåll

Sommarläskampanjen 2021 avslutas med läsfester i skolorna – eleverna läste över 12 000 böcker

Sommarläskampanjen som startade i våras i lågstadieskolorna i Borgå, håller på att avslutas.

Sommarläskampanjen som startade i våras i lågstadieskolorna i Borgå, håller på att avslutas.

De böcker och berättelser som eleverna läste eller lyssnade på under sommaren har räknats ihop. Om alla de lästa böckerna skulle staplas på varandra, skulle högen motsvara tre stadiontorn! Eleverna i Borgå läste fantastiskt nog hela 12 398 böcker under sommaren!

Den lyckade läskampanjen avslutas med läsfester i skolorna. Läsfesterna pågår som bäst, de ordnas utomhus på skolgårdarna.

– Vi ordnar läsfester i alla de skolor som har deltagit i kampanjen. Det är kampanjens arrangörer Borgå stadsbibliotek, skolornas föräldraföreningar och projektet Läsrörelsen i kommunerna som ordnar festerna för eleverna. Stämningen har varit väldigt positiv och entusiastisk. När kampanjens resultat har avslöjats för barnen har de applåderat åt sig själva.  Elevernas iver och glada miner har varit fin respons för oss arrangörer, berättar läsagenten Sanna Paljakka från projektet Läsrörelsen i kommunerna.

De klasser som har deltagit i läsfesterna får ett diplom, och eleverna bjuds på glass.

Planeringen för nästa års kampanj har redan börjat

Avsikten med läskampanjen har varit att inspirera och uppmuntra barnen till att läsa under sommarlovet, och till att upptäcka berättelsernas fantastiska värld.

– Arbetsgruppen för Sommarläskampanjen vill tacka alla de familjer som deltagit och uppmuntrat barnen under sommaren. Hemmets stöd är av största vikt, för att kampanjen ska lyckas, fortsätter Sanna Paljakka.  

Läskampanjen kommer också att ordnas sommaren 2022; arbetsgruppen har redan börjat med att planera den. Flera instanser har deltagit i att förverkliga årets kampanj och ett gott samarbete är en förutsättning för lyckade kampanjer också i fortsättningen.

– Nästa sommar ska vi övertäffa den första gemensamma Sommarläskampanjens otroligt fina resultat. Under en läsfest satte vi tillsammans med barnen som mål att läsa så många böcker att bokhögen blir lika hög som Eiffeltornet, säger Catharina Latvala, serviceförman på Borgå stadsbibliotek.