Gå till innehåll

Sommarmusik i Borgå – unga musiker, kom med!

Borgå stad söker unga musiker till ett sommarkulturprojekt.

Borgå stad söker unga musiker till ett sommarkulturprojekt.

Låt oss fylla Borgås ljudvärld och gatubild med levande musik! Samtidigt understöds unga musiker.

Sommarmusikens ambassadörer rör sig i stadens centrum i juli 5.7–30.7. De uppträder förutom i parker och på torg även vid gästhamnen, den öppna platsen vid Konstfabriken och området vid Maren. Det fastställs inte några exakta klockslag och platser för uppträdandena, utan musikerna rör sig fritt i områdena på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12–16.

Till projektet söks entusiastiska Borgåbor i åldern 16–23 år som uppträder med musik. Man kan ansöka om att vara med antingen med solo- eller duouppträdanden.

– Stilen är fri och vi hoppas att vi får med en brokig samling med unga musiker. Ett kriterium är ändå att instrument och uppträdanden måste vara så pass lätta att flytta att man kan röra sig till olika platser för sitt uppträdande, säger kulturproducent Thomas Weissman.

Läs mer på adressen www.borga.fi/sommarmusik  

Sommarmusik i Borgå arrangeras av Borgå stads kulturtjänster och Borgånejdens musikinstitut i samarbete med Stiftelsen för Konstfabriken.

Projektet är en del av programmet under jubileumsåret Borgå 675.

Så här ansöker du om att delta

Du kan ansöka om att delta om du är en Borgåbo i åldern 16–23 år som uppträder med musik antingen solo eller i en duo. Berätta för oss varför du ansöker om att vara med i sommarmusikprojektet. Bifoga till ansökan en kort beskrivning av sammansättningen och material av musiken (videolänk eller ljudfil).

Av sökandena väljs tre sammansättningar.

Dagar för uppträdandena är sammanlagt 12 till antalet och tidpunkten är 5.7–30.7.2021 (måndag, onsdag, fredag kl. 12–16). Till dem som uppträder betalas en ersättning på 600 euro/person.

Skicka din fritt formulerade ansökan senast 6.5.2021 kl. 15 till adressen musiikkiopisto@porvoo.fi. Skriv i e-postens ämnesfält: Sommarmusik i Borgå.

Mera information:

Thomas Weissman, producent, Borgå stads kulturtjänster
Tfn 040 489 9920
thomas.weissman@porvoo.fi

Marika Kettunen, producent, Borgånejdens musikinstitut
Tfn 040 489 9576
marika.kettunen@porvoo.fi