Hoppa till innehåll

Sommarmusik i Borgås gatubild – ung musiker sök med

Borgå stad söker igen unga musiker till ett sommarkulturprojekt, som fyller ljudvärlden och gatubilden i Borgå med levande musik.

Nuori soittaja.

Till projektet söks entusiastiska personer från Borgåtrakten i åldern 16–23 år som uppträder med musik. Man kan ansöka om att vara med antingen med solo- eller duouppträdanden.

– Stilen är fri och vi hoppas att det igen en gång är en brokig skara musiker som ansöker om att få vara med. Ett kriterium är ändå att instrument och uppträdanden måste vara så pass lätta att flytta att man kan röra sig till olika platser för sitt uppträdande, säger producent Marika Kettunen.

Sommarmusik i Borgå har nu ordnats flera somrar och responsen har varit positiv från både stadsbor och de som har uppträtt. Projektet ger unga musiker en utmärkt möjlighet att få mera erfarenhet och utvecklas som artister.

Sommarmusikanterna rör sig i stadens centrum på vardagar i juni under tiden 4–20.6. Platserna där de uppträder är förutom parker och torg bland annat gästhamnen, Konstfabriken och Alexparken och Konstfabrikens strandpark på västra åstranden.

Det har inte fastställts några exakta klockslag och platser för uppträdandena, utan musikerna rör sig fritt i områdena på vardagar tisdag–fredag (på midsommarveckan måndag–torsdag) kl. 12–16.

Så här ansöker du om att få delta

Du kan ansöka om att få delta i projektet om du uppträder med musik antingen solo eller i en duo, är född under tiden 1.1.2001–31.12.2008 och bor i Borgåtrakten. Berätta för oss varför du ansöker om att vara med i sommarmusikprojektet. Bifoga till ansökan en kort beskrivning av sammansättningen och material av musiken (videolänk eller ljudfil).

Av sökandena väljs tre sammansättningar.

Du uppträder fyra dagar i veckan, sammanlagt 12 dagar, under tiden 4.6–20.6.2024, tisdag–fredag kl. 12–16. Till dem som uppträder betalas en ersättning på 600 euro/person. På midsommarveckan uppträder du måndag–torsdag.

Skicka en fritt formulerad ansökan senast tisdag 30.4.2024 kl. 15 till adressen musiikkiopisto@porvoo.fi. Skriv i e-postens ämnesfält: Sommarmusik i Borgå.

Projektet Sommarmusik i Borgå arrangeras av Borgå stads kulturtjänster och Borgånejdens musikinstitut i samarbete med Stiftelsen för Konstfabriken.