Hoppa till innehåll

Specialtjänsterna för unga erbjuder stöd under hela ungdomstiden i olika livssituationer och livsskeden

Specialtjänsterna inom Borgå stads ungdomstjänster erbjuder stöd till unga under 30 år. Till specialtjänsterna hör målinriktat ungdomsarbete, uppsökande ungdomsarbete och projektet Håven.

Specialtjänsterna inom Borgå stads ungdomstjänster erbjuder stöd till unga under 30 år. Till specialtjänsterna hör målinriktat ungdomsarbete, uppsökande ungdomsarbete och projektet Håven.

 – Det är fint att vi i Borgå har specialtjänster inom ungdomstjänsterna vilka omfattar unga allt från 10-åringar till unga vuxna i 29 års ålder. Det finns alltså stöd under hela ungdomstiden, konstaterar chefen för ungdomstjänster Nina Jorkama.

Specialtjänsternas stöd utgår från den ungas behov och allas stödbehov är individuellt.

 – Ungdomsarbetarna går vid den ungas sida, istället för att ha rollen som experter. Vi gör inte saker för de ungas del, utan tillsammans med dem. Vi stöder barn och unga att växa och bli självständiga.  Ungdomsarbetet har sin plats och erbjuder sånt som inte andra tjänster gör, anmärker Nina Jorkama.

 – Vi vill påminna om att största delen av de unga mår bra. Inom specialtjänsterna arbetar vi endast med en liten grupp som behöver stöd, påminner Jorkama.

Håven, målinriktat och uppsökande ungdomsarbete – vad är det?

Håven är ett projekt som startade i Borgå i februari, som har elever i årskurs 3–6 som målgrupp.

 – Projektet Håven har visat hur viktigt den här typens arbete med lågstadieelever är. Genom arbetet i de lägre årskurserna förebyggs problem vid övergången till årskurs 7, säger ungdomsarbetare Matti Valasti.

Valasti påminner om att barn kan ha problem och utmaningar redan i lågstadiet, vilka kan lösas tillsammans då barnet får stöd till exempel av ungdomsarbetet. 

 – Med god tur hinner problemen inte växa sig stora. Ett tips till barnen: vad du än har för problem, så kan du ta kontakt med någon från Håven, säger Valasti.

Det målinriktade ungdomsarbetet å sin sida arbetar främst med unga i årskurs 7–9.

 – Ungdomsarbetaren rör sig både i skolan och på platser där unga är på fritiden. Vi kan erbjuda unga stöd i en miljö som passar för dem. För tonåringar tycks det vara särskilt viktigt att den unga själv får bestämma hur och var vi börjar lösa den ungas problem, säger ungdomsarbetare Pirjo Pietikäinen.

Målgruppen för uppsökande ungdomsarbete är unga och unga vuxna i åldern 16–29 år som inte är i arbetslivet eller studerar, och som löper risk att marginaliseras.

 – Vi ser många ensamma unga i vårt arbete. De ungas svårigheter är ofta komplexa, eftersom de både kan ha problem med den mentala hälsan och dessutom missbruksproblem och ekonomiska problem, konstaterar ungdomsarbetare Paavo Piironen.

– Den ungas väg till självständighet är personlig och olika för oss alla. Vi inom det uppsökande ungdomsarbetet kan på den ungas begäran berätta om olika möjligheter och alternativ som passar i den ungas livssituation just då, säger Piironen.