Hoppa till innehåll

Staden beviljar coronaunderstöd till aktörer inom kultur- och fritidssektorn

Staden beviljar coronaunderstöd till idrottsföreningar, kulturaktörer och anordnare av grundläggande konstundervisning.

Staden beviljar coronaunderstöd till idrottsföreningar, kulturaktörer och anordnare av grundläggande konstundervisning.

Idrottstjänsternas coronaunderstöd beviljas till 19 idrottsföreningar, av vilka de största understöden ges till FunShine Cheerleaders, Porvoon Taitoluistelijat och Porvoon Salibandyseura. Kultursektorns bidrag beviljas kulturhuset Grand, Vanha 123 och Porvoon Teatteri. Understöd för grundläggande konstundervisning ges till fem utbildningsanordnare.

Coronaunderstöd kan beviljas som allmänt understöd enligt prövning till en allmännyttig konst-, kultur- och idrottsorganisation som har rättskapacitet och till en aktör inom den grundläggande konstundervisningen.

En förutsättning för beviljande av understöd är att verksamheten är etablerad, regelbunden och betydelsefull inom branschen som den sökande representerar i Borgå och att verksamheten har varit solid före år 2020.

– Staden har som sitt mål att hjälpa föreningar och anordnare av grundläggande konstundervisning att fortsätta och utveckla sin verksamhet under coronaepidemin och efter den samt att upprätthålla sysselsättning.

För sällskapens och föreningarnas verksamhet är också det pågående året mycket utmanande. Staden är mest oroad över avbrott i barns och ungas hobbyverksamhet och framtiden för kultur- och fritidstjänsterna som den tredje sektorn erbjuder, säger stf. kultur- och fritidsdirektör Susann Hartman.

 Det kom in sammanlagt 31 ansökningar om coronaunderstöd. Idrottsföreningar lämnade 19, kulturbranschen 7 och grundläggande konstundervisning 5 ansökningar. Ansökningarna har behandlats med en snabb tidsplan. Understödstagarna får beslutet på vecka 17 och understöden betalas ut i början av maj.

I behandlingen av coronaunderstöden har man beaktat verksamheten under hela epidemin. I fråga om kulturverksamheten riktas understöden till aktörer med stora fasta hyreskostnader. Understöden till idrottsföreningar riktas till täckning av uteblivna inkomster och i fråga om grundläggande konstundervisning riktas understöden till täckning av underskottet i verksamheten.

Andra ansökningar än coronaunderstöden behandlas i maj

 Borgå stad beviljar föreningar, organisationer, samfund och enskilda personer understöd för olika ändamål. Sammanlagt 215 ansökningar lämnades in. Ansökningarna behandlas i maj och understöden betalas i juni. Ansökningstiden för understöden gick ut vid utgången av mars. Antalet ansökningar steg från fjolåret, då det kom in 204 ansökningar.  

Av de inkomna ansökningarna är 82 kulturföreningars, enskilda konstnärers och konstnärsgruppers ansökningar. Motions- och idrottssällskapen sände 68 ansökningar. Ungdomsorganisationer sände 28 ansökningar. Bidrag till social- och hälsovårdstjänster söktes av 32 föreningar, sysselsättningsunderstöd av 3.

Bidrag för enskilda vägar söktes dessutom av 218 sökanden för underhåll av vägar och av 11 för grundlig förbättring av vägar. 

Sökandena har till staden sänt verksamhets- och ekonomiplaner för detta år och verksamhetsberättelserna och boksluten från förra året. Behandlingen av understöden varar till utgången av april.  
Besluten sänds den 27 maj till bildningsnämndens möte för fastställande. Social- och hälsovårdssektorns understöd och sysselsättningsunderstöden sänds till social- och hälsovårdsnämnden den 25 maj och bidragen för enskilda vägar fastställs den 25 maj i stadsutvecklingsnämnden.
 
Understöden betalas till understödstagarnas konton i juni efter att tiden för överklagande har gått ut.

Ytterligare information om behandlingsprocessen för ansökningarna:  
stf. kultur- och fritidsdirektör Susann Hartman, susann.hartman@porvoo.fi, tfn 040 550 4527  
ungdomsarbetare Mila Eriksson, mila.eriksson@porvoo.fi, tfn 0400 998 294 
idrottssekreterare Helena Forsbäck-Turunen, helena.forsback-turunen@porvoo.fi; tfn 040 762 8606  

Kulturkoordinator Miira Holländer, miira.hollander@porvoo.fi, tfn 040 527 2647 
Social- och hälsovårdssektorn, Petra Bärlund-Hämäläinen, petra.barlund-hamalainen@porvoo.fi, tfn 040 018 6818
Sysselsättningsprojekt, Petra Bärlund-Hämäläinen, petra.barlund-hamalainen@porvoo.fi, tfn 040 018 6818
Enskilda vägar Linda Antell-Behm, linda.antell-behm@porvoo.fi, tfn 040 178 5110