Hoppa till innehåll

Staden och föreningarna nådde en uppgörelse i tvisten om ridbanan i Kokon

Ridföreningarna i Borgå har under stadens ledning nått en uppgörelse i tvisten som gällde hyrning av ridbanan i Kokon.

Bildningsnämnden som sammanträder torsdagen den 21 april 2022 får ett förslag för kännedom. Nämnden beslutade enhälligt på sitt förra möte den 22 mars att återremittera ärendet som gällde tvisten och uppmanade föreningarna att förhandla.

Borgå stad ordnade ett möte med representanter för ridföreningarna den 5 april, där arrendeavtalet och tvisten behandlades. Som ett resultat av diskussionen på mötet gjorde Borgå Mustang ett uppdaterat utkast av sin prissättning. I utkastet beaktas hyran för ridbanan och den utrustning som finns tillgänglig som separata servicepaket för de övriga föreningarna.

– Vi diskuterade ärendet i god och konstruktiv anda, och jag är glad att föreningarna nådde en överenskommelse, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.
– Ridbanan i Kokon är en del av Kokon idrottscentrum och i utvecklingsarbetet för idrottscentrumet måste också behoven för hästsport beaktas, konstaterar Gustafsson.
Tvisten mellan ridföreningarna gällde arrendeavtalet mellan Borgå stad och ridföreningen Borgå Mustang rf. Avtalet gäller till 31.12.2025.

Enligt avtalet ska arrendetagaren hyra ut ridbanan också till andra föreningar och intresserade och hålla ridbanan i användbart skick bland annat genom att sladda banan 1–2 gånger per vecka.
Fyra andra lokala ridföreningar, Ratsastusurheilijat, Borgå Ryttare, ridföreningen Skura och Borgå hästvänner, skickade ett brev om arrendeavtalet för ridbanan till Borgå stad i oktober 2020 där de uttryckte sitt missnöje med hur Borgå Mustang hyr ut ridbanan.

– Ärendet utreddes under förra året, och staden gav då sitt utlåtande om ärendet och om arrendeavtalet. Bra att parterna nu hittade en lösning. Det slutliga avgörandet i skötandet av ärendet och att hitta en gemensam förståelse har ändå tagit beklagligt länge, och det är vi förstås ledsna över, konstaterar Sari Gustafsson.