Gå till innehåll

Stadens coronaanvisningar har uppdaterats

Borgå stad har uppdaterat sina anvisningar för personer som insjuknat i covid-19 eller som exponerats för viruset. Det finns för tillfället inga särskilda restriktioner i Borgå

Enligt Borgå stads uppdaterade anvisningar ska du efter ett positivt testresultat stanna hemma minst 5 dagar, så att du efter två symtomfria dagar kan återvända till jobb, skola eller småbarnspedagogik.
Om du har exponerats för coronaviruset, undvik kontakt med andra människor minst 6 dagar efter exponeringen.
– Anvisningen baserar sig på forskningsresultat som visar att inkubationstiden för coronavirusets omikronvarianter kan vara upp till sex dagar, säger infektionsläkare Jeff Westerlund.
Enligt anvisningarna kan ett barn som exponerats för coronaviruset gå till skola och småbarnspedagogik, men det rekommenderas att man gör ett hemmatest efter exponeringen och på nytt efter 5–6 dagar.
Om du behöver ett officiellt testresultat betjänar 9Lives i Näse (Vinnarvägen 3) från måndag till fredag kl. 9–15 och lördagar kl. 10–15. Tiden reserveras på adressen https://koronabotti.hus.fi/

Munskyddsrekommendationerna följer rekommendationerna för HUS-området


Borgå stad påminner om att personer som är 12 år eller äldre kan skydda sig själva mot eventuell smitta genom att använda munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken och i sådana inomhuslokaler där det är svårt att undvika nära kontakter.
– En allt större andel av smittorna orsakas av den nya varianten omikron BA.5. Denna variant är mera smittsam än den tidigare varianten. Om många människor är samlade inomhus, t.ex. i trafikmedel och på fester, lönar det sig fortfarande att använda munskydd för att undvika smitta, påminner Jeff Westerlund.
Enligt rekommendationerna för HUS-området rekommenderas användning av munskydd speciellt för:

  • personer som söker vård eller söker sig till test vid misstanke om coronavirussmitta
  • personer med symtom på luftvägsinfektion, som är tvungna att röra sig utanför hemmet
  • personer som vet att de exponerats för coronavirus (t.ex. konstaterad smitta i familjen) och inte kan undvika nära kontakter utanför hemmet
  • kunder, patienter och besökare som söker sig till social- och hälsovårdstjänster samt personalen i enlighet med anvisningar från den aktör som ansvarar för verksamheten.