Hoppa till innehåll

Stadens ringgrupp fick bra tag på borgåborna över 70 år

I slutet av mars beslutades att social- och hälsovårdssektorn skulle ringa upp alla borgåbor som är över 80 år. Samtalen begränsades till dem som inte är inom äldreomsorgens tjänster, så som hemvård. Syftet var att kartlägga personernas eventuella behov av hjälp samt att ge information om coronaviruset och tjänster som står till förfogande. Samtalen utvidgades till att gälla även 70-79 åringar.

Till midsommar har sammanlagt 6 257 personer, dvs 91 procent av målgruppen nåtts. Staden skickade även ut ett brev till alla de över 80-åringar som inte kunde nås per telefon. Social- och hälsovårdens personal från flere yrkesgrupper har varit med och ringa samtalen.

– Det har verkligen varit fint att märka gemenskapen i staden, hur släktingar, vänner, grannar och övriga har ställt upp. Nästan alla har haft hjälp att få, endast ett fåtal begäran om hjälp har skickats vidare till Rodret, säger tf servicedirektör Kirsi Oksanen.

– I samtalen har mestadels framkommit positiv respons såväl gällande stadens tjänster, speciellt gällande ringgruppen, samt hur fint staden klarat av den första coronavågen. Erfarenheterna av denna ringrunda lyfte fram nya utvecklingsmöjligheter till vår egen verksamhet, tillägger Kirsi Oksanen.

Ringgruppens telefonnummer styrs till slutet av juli till Rodret.

Servicerådgivning Rodret handleder och ger råd om tjänster för äldre.
• Kontakt vardagar kl. 9-15
• tfn 040 676 1414
• e-post ruori@porvoo.fi