Hoppa till innehåll

Stadens vägar tar skada av omväxlande temperaturer och begynnande tjälskador

Medan våren framskrider och temperaturen varierar mellan minus- och plusgrader uppstår det sprickor i vägbeläggningarna, och groparna orsakar bekymmer speciellt för bilisterna.

-I vår förekommer det ovanligt mycket tjälskador, och situationen är den samma på olika håll i landet, konstaterar gatubyggnadsingenjör Riku Romppanen.
Tjälskador uppstår genom att snön som under dagen har smultit rinner genom sprickorna i asfalten under och mellan beläggningslagren. Vattnet utvidgas då det fryser och söndrar asfalten.
-På det sättet uppstår gropar, vilka nu orsakar alltför mycket arbete för oss, berättar Romppanen.
Borgå stads kommunteknik strävar efter att i mån av möjlighet i första hand sköta huvudgatorna, bussrutterna och de så kallade matargatorna (gatorna som ansluter tomtgatorna till huvudgatorna). Arbetena påbörjades redan i februari.
-Det finns fortfarande snö på gatorna och vid gatorna, ställvis till och med mycket, men vi strävar efter att de mest kritiska ställena sköts så snabbt som möjligt, säger Riku Romppanen
-På de mest brådskande ställen använder vi så kallad kall asfaltmassa. På våren använder vi vid behov gjutasfalt, som är mera hållbart. Då man använder gjutasfalt, måste gatan vara torr, annars håller inte reparationen länge.
Största delen av de gator som på vintern och våren har fått tjälskador ingår i det preliminära arbetsprogrammet för sommarens asfaltentreprenad. Stadsutvecklingsnämnden behandlar programmet den 22 mars.
-Vi strävar efter att vid behov reparera resten av gatorna i början av sommaren. Vi önskar att trafikanterna är observanta i trafiken, konstaterar Riku Romppanen.