Hoppa till innehåll

Stadsdirektören föreslår att tjänsten som bildningsdirektör ledigförklaras på nytt

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula föreslår för stadsstyrelsen att tjänsten som bildningsdirektör i Borgå ledigförklaras på nytt. Stadsstyrelsen behandlar förslaget att starta rekryteringen på nytt den 24 maj. Det är meningen att ansökningstiden för tjänsten ska ta slut den 9 juni, så att stadsfullmäktige kan besluta om valet i slutet av juni.

Tjänsten som bildningsdirektör förklaras ledig på nytt för att Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde det beslut som stadsfullmäktige fattade sommaren 2019 om valet av bildningsdirektör. Av fullmäktiges beslut framgick inte att en meritjämförelse verkligen skulle ha gjorts.

– Vi kom fram till att det är mest ändamålsenligt att göra om hela rekryteringsprocessen. Det nuvarande fullmäktige hinner ännu fatta beslut om valet innan sommarsemestrarna, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Det är förstås tråkigt att beslutet upphävdes. Vi förnyar och preciserar ännu rekryteringsannonsen, och under beslutsprocessen fäster vi särskild uppmärksamhet vid att anteckna jämförelsen av de sökandes meriter. Vi meddelar att tjänsten ledigförklarats på nytt också till de personer som sökte tjänsten tidigare, konstaterar personaldirektör Anu Kalliosaari. 

Borgå stad har frågat Kommunförbundets sakkunniga om deras synpunkter på hur staden ska gå vidare i ärendet. Ett alternativ är att överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom kunde beslutsprocessen från 2019 korrigeras och fortsättas efter en ny meritjämförelse. Då skulle de personer som sökte tjänsten 2019, och fortfarande är intresserade av den, vara med i ansökningsprocessen.

– Vi anser inte att det är ändamålsenligt att överklaga, eftersom det är en långsam process och slutresultatet är osäkert. I det här skedet är det inte heller vettigt att fortsätta den gamla ansökningsprocessen, då det redan har gått nästan två år sedan fullmäktiges ursprungliga beslut, konstaterar Jukka-Pekka Ujula.  

Förslag till tidsplan för rekryteringen av bildningsdirektör

  • 24.5.2021 stadsstyrelsen behandlar ledigförklarandet av tjänsten
  • 9.6.2021 ansökningstiden tar slut
  • 14.6.2021 stadsstyrelsen väljer vilka sökande som ska intervjuas
  • 17–18.6.2021 intervjuer
  • 21.6.2021 stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige
  • 28–29.6.2021 fullmäktigegruppernas intervjuer
  • 30.6.2021 stadsfullmäktige beslutar om valet av bildningsdirektör