Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktige valde Jani Pitkäniemi till tjänsten som Borgås stadsdirektör

Borgås stadsfullmäktige valde vid sitt möte onsdagen den 13 mars ekonomie magister, avdelningschefen/överdirektören för finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning Jani Pitkäniemi till Borgås nya stadsdirektör.

Jani Pitkäniemi.

Jani Pitkäniemis merit ansågs vara hans långa arbetserfarenhet med kommunsektorn och särskilt den kommunala ekonomin. Dessutom ansågs det att Pitkäniemi genom sitt nuvarande arbete förstår väl stadsorganisationernas framtidsutsikter och roll som del av samhället. Till Pitkäniemis meriter räknades också hans breda nätverk i intressentgrupper på statlig nivå som ur stadens perspektiv är rätta.

– Jag tackar varmt för det stöd och förtroende som jag har fått. Det är en stor ära att få leda ”drömmarnas hemstad”, dess kunniga personal och i bredare omfång utvecklingen av stadssamhällets välfärd och livskraft. Borgå har på många sätt goda utgångspunkter men de kommande åren är inte lätta här heller. Att framgången säkerställs förutsätter aktivitet och rättidighet både när det gäller att greppa möjligheter och göra svåra val. Jag tror starkt på kraften som gemensam handling, social gemenskap och långsiktigt arbete har, konstaterar Pitkäniemi.

– Jag är glad över att Jani Pitkäniemi åtnjuter ett stort förtroende, detta är ett bra läge att inleda samarbete för fantastiska Borgå stad. Jag ser fram emot att jag och stadsfullmäktige kan ha ett bra och intensivt samarbete med den nya stadsdirektören, säger stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander.
Borgås nyvalda stadsdirektör bor i Borgå. Hans familj är tvåspråkig. Jani Pitkäniemi har berättat att hans hobbyer är friluftsliv, sport och musik.

Tjänsten som Borgås stadsdirektör tillsätts för sju år. Prövotiden för tjänsten är sex (6) månader. Innan tjänsten tillträds ska den som väljs uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd.

Det var 13 sökande som uppfyllde behörighetsvillkoren

Tjänsten som stadsdirektör i Borgå ledigförklarades 20.11.2023 och ansökningstiden började 1.12.2023. Inom utsatt tid, den 15 januari 2024, söktes tjänsten av 19 personer, av vilka 13 uppfyllde behörighetsvillkoren. Stadsstyrelsen valde en del av de sökandena till beredningsgruppens förintervju, varefter stadsstyrelsen intervjuade fyra sökande. Efter fullmäktigegruppernas intervjuer lät staden göra en personbedömning av de sökandena, varefter stadsstyrelsen lade till stadsfullmäktige fram sitt förslag om valet.


Den nya stadsdirektören börjar sin tjänst tidigast på sommaren

Stadsfullmäktiges beslut om Borgås stadsdirektör vinner laga kraft tidigast i april.
– Stadsstyrelsen godkänner det nya direktörsavtalet och lönesättningen i april–maj, och den nya stadsdirektören tillträder tjänsten sannolikt tidigast i juni eller enligt överenskommelse, berättar Borgå stads personaldirektör Anu Kalliosaari.
Borgås stadsdirektör, som är underställd stadsstyrelsen, svarar för stadens och stadskoncernens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsdirektören leder stadens internationella, nationella och regionala intressebevakning samt är den närmaste chefen för sektordirektörer och sektordirektör för koncerntjänster. De som sökte tjänsten som stadsdirektör förutsattes ha en högre högskoleexamen och god förtrogenhet med kommunalförvaltning samt kompetens inom den kommunala ekonomin, bevis på strategisk ledning och praktisk erfarenhet av ledarskap på högre nivå.