Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 24.9.2020

Begäran om utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättande av landskap

Stadsfullmäktige behandlade utlåtandet enligt stadsstyrelsens förslag. I Borgås utlåtande om vårdlagarna konstateras att en kommunbaserad lösning är det ändamånsenligaste sättet att förnya social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland.

Utlåtande med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2019

Stadsfullmäktige beslutade anteckna utlåtande med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2019 för kännedom.

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 33 – 17 (1 nedlagd) godkänna Tapani Eskolas klämförslag: ”I fortsättningen då bokslutet och revisionsberättelsen behandlas vid stadsfullmäktiges möte ska också stadsstyrelsens svar till berättelsen behandlas vid samma möte. Därför ska revisionsnämnden lämna revisionsberättelsen senast 15.5.”

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.