Hoppa till innehåll

Stadsparkens fontän startas igen

Fontänen i Borgås stadspark startas igen på fredag.

Fontänen i Borgås stadspark startas igen på fredag.

Fontänens vatten är inte drickbart och om saken påminns också med skyltar.

– Vi påminner att det är fråga om en fontän vars vatten inte är drickbart. Fontänen och bronsstatyn ’Fisken och pojken’ av skulptören Pekka Ahava är avsedda närmast för beskådande och som ett vackert element i Stadsparken. När det är hett lockar vattnet människor att svalka sig men vattnets kvalitet motsvarar inte vattenkvaliteten i simbassänger, så vi kan inte rekommendera att man rör sig under vattenstrålen eller leker i vattnet, berättar ansvarig trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen.

I vattenprovet av fontänen som togs i mitten av juli mättes det höga halter av fekala kolibakterier och enterokockbakterier, varefter bassängen stängdes och tömdes.

Fontänens vatten byts ett par gånger i veckan när fontänen är i bruk men behandlingen av det cirkulerande vattnet räcker inte till att hålla vattnet baddugligt. Miljöhälsovården tar ett nytt vattenprov nästa vecka och vattnets kvalitet uppföljs.