Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar ledigförklarande av tjänsten som stadsdirektör

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas tidsbegränsade ämbetstid slutar i september 2023. Det konstateras i stadsdirektörens direktörsavtal att rekryteringsprocessen för tillsättande av tjänsten inleds senast ett år före ämbetstidens slut.

Kaupungintalo.

Stadsstyrelsen beslutar den 15 augusti om ledigförklarande av tjänsten som stadsdirektör och övriga behörighetsvillkor för tjänsten. Tjänsten ska ledigförklaras så, att ansökningstiden går ut den 31 augusti. Avsikten är att fullmäktige ska besluta om valet vid mötet i september. Tjänsten tillsätts för sju år och ett direktörsavtal kommer att ingås med stadsdirektören.

Enligt stadens förvaltningsstadga ska den som väljs till stadsdirektör ha högre högskoleexamen, god förtrogenhet med kommunalförvaltningen och språkkunskaper som avses i språkstadgan för Borgå stads tjänste- och befattningsinnehavare: goda muntliga kunskaper i finska och svenska samt goda skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och läsförståelse av det andra inhemska språket.

Stadsstyrelsen beslutar om övriga behörighetsvillkor för tjänsten. De övriga behörighetsvillkoren föreslås vara gedigen erfarenhet av ledarskap i en stor organisation, god samarbetsförmåga, goda färdigheter i växelverkan och nätverkande samt ett aktivt utvecklingsgrepp.

Ytterligare information för medier:

stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander tfn 050 511 3029
stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi tfn 040 175 8510.

Hur går tillsättandet av tjänsten som stadsdirektör till?

  • 15.8.2022 Stadsstyrelsen förklarar tjänsten ledig att sökas
  • 16.8.2022 rekryteringsannonsen läggs ut på stadens webbplats och i Kommunrekry
  • 31.8.2022 ansökningstiden slutar
  • 5.9.2022 stadsstyrelsen väljer vilka sökande som ska intervjuas
  • 12.9.2022 stadsstyrelsen intervjuar sökande
  • 19.9.2022 stadsstyrelsens förslag till fullmäktige om valet
  • 25–27.9.2022 fullmäktigegruppernas intervjuer
  • 28.9.2022 fullmäktige väljer stadsdirektören (tjänsteval)
  • December 2022 stadsstyrelsen godkänner avlöningen och direktörsavtalet