Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 12.4.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Utveckling av Kokon idrottscentrum, uppföljning av planeringsläget

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna Kokonniemen liikuntakeskus oy:s rapporterna om planeringsläget och utredningen om framskridandet av planläggningen för kännedom. Stadsstyrelsen beslutade att planeringen av idrottscentret främjas i enlighet med beskrivningen av fortsatta åtgärder som anges i kvartalsrapporten.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.