Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 30.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Byggnadsentreprenad med anknytning till sanering, fas 1 Nimbushuset – val av entreprenören

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja till entreprenör för fas 1 i byggnadsentreprenaden som anknyter till saneringen av Nimbushuset NHK Rakennus Oy som lämnade det billigaste anbudet på 4 161 290 euro (moms 0 %).

Borgå stads upphandlingstjänster har begärt anbud på en byggnadsentreprenad med anknytning till saneringen av Nimbushuset. Entreprenadsområdets yta är cirka 2 900 m2.

Inom tidsfristen inlämnades fem anbud. Alla anbud uppfyllde minimikraven på anbud, anbudsgivaren och de tjänster som erbjuds. Det totalekonomiskt fördelaktigaste anbudet lämnades av NHK Rakennus Oy

Ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet efter år 2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att Borgå stad tecknar 58 aktier i en riktad aktieemission i Keski-Uudenmaan Työterveys Oy till teckningspriset 5 590 euro per aktie, då det totala teckningspriset är sammanlagt 324 220 euro.

Stadsstyrelsen beslutade föreslå för stadsfullmäktige att Borgå stad godkänner avtalet som gäller serviceavgifter och utveckling för Keski-Uudenmaan Työterveyshuolto Oy samt bolagsordningen.

Stadsstyrelsen befullmäktigade personaldirektören och finansdirektören att inleda förhandlingar och bereda de handlingar som behövs i anslutning till överlåtelsen av affärsverksamheten för Kungsvägens arbetshälsa och överföringen av personalen.

Markku Välimäki deltog inte i behandlingen av ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.