Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämnden behandlar biljettpriser i kollektivtrafiken i Borgå

Stadsutvecklingsnämnden som sammanträder den 7 maj behandlar biljettpriser på kollektivtrafikresor som staden köper.

linja-auto.

De föreslagna biljettpriserna är tänkta att gälla på linjerna 2, 3, 5 och 7 och skärgårdslinjerna S1–S3 som Borgå stad upphandlar. På linje 1 tas biljettprodukterna i bruk 21.6.2024.

– Definiering av biljetternas prisnivå är en viktig fråga i Borgå stads kollektivtrafikreform. I Borgå stads kollektivtrafikmodell köper staden av trafikbolaget bara trafiken, så staden kan själv besluta om biljettpriserna, konstaterar kollektivtrafikingenjör Matias Leinonen.

Biljettpriserna som föreslås nämnden motsvarar nivån i andra lika stora städer. Priserna föreslås gälla från och med den 3 juni.

– Ett av våra mål med kollektivtrafikreformen har varit att erbjuda förmånlig och lockande trafik för kommuninvånarna. Om man köper biljetten med Matkahuoltos applikation Resor och Biljetter som laddas i mobilen är priset lite förmånligare än om man betalar biljetten i bussen, säger Leinonen.

Barn under 7 år och barn i barnvagnar eller personer som rör sig med rollator får resa avgiftsfritt

Till nämnden föreslås att det inte tas ut någon avgift av passagerare under 7 år. Också en vuxen som reser med barn som sitter i barnvagn, använder rollator, reser med tillåtna funktionshinderkort och med rullstol reser med en assistent avgiftsfritt i stadens kollektivtrafik.
Enligt förslaget är åldersgränserna för ungdomsbiljetten 7–17 år, vuxenbiljetten 18–64 år och seniorbiljetten över 65 år.
– Med prissättningen vill vi uppmuntra unga att använda kollektivtrafik, säger stadsinfradirektör Kari Hällström.

T.ex. priset på ungdomsbiljetten är enligt förslaget 1,80 euro när man betalar den kontant eller med kort i bussen och 1,30 med applikationen. Engångsavgiften för vuxna föreslås vara 3,50 euro, med applikationen 2,60 euro.

En enkelbiljett skulle gälla i 60 minuter och biljetten har en omstigningsrätt till en annan buss i linjetrafik som Borgå stad upphandlar. Även en tur-retur-resa är möjlig, om man hinner börja resan under biljettens giltighetstid.

Vid sidan av enkelbiljetter skulle det finnas en periodbiljett och seriebiljetter med olika antal resor.
Också Matkahuoltos riksomfattande biljetter och period- och seriebiljetter för Nyland och Tavastland gäller i kollektivtrafiken som staden upphandlar.

I trafiken som NTM upphandlar och i den marknadsbaserade trafiken är biljettprodukterna, priserna, åldersgrupperna och rabatterna annorlunda.

I detta skede gäller priserna inte servicetrafiken eller tjänsten Byaskjussen.