Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 12.5.2020

Utlåtande om programmet för hållbar ekonomi 2020 – 2026

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt:

  • avlägsna från listan med sparåtgärder punkten ”Minskning av sommarjobbare”, inbesparing 2020 10 000 euro, inbesparing 2021 10 000 euro
  • ändra punkten ”Minskning av stadsplaneringens expertarvoden”, inbesparing 2021 350 000 euro till inbesparing 100 000 euro.

Nämnden beslutade efter omröstning:

  • ändra punkten i listan med sparåtgärder ” Näringsombudsman rekryteras inte” till ”Rekryteringen av näringsombudsmannen senare lägges, inbesparing 2020 30 000 euro, inbesparing 2021 80 000 euro.
    Patrik Björkman, Jarmo Grönman, Camilla Antas ja Ritva Kilpirinne lämnade följande protokollsanteckning om detta:
    Vi anser att näringsombudsmannen borde anställas 2021 och inte flyttas längre i framtiden.
  • avlägsna punkt ”Färre möten för stadsutvecklingsnämnden”, inbesparing 2020   5 000 euro, inbesparing 2021 10 000 euro”.
    Trafikförsöken i Borgå centrum för sommaren 2020

Nämnden beslutade enhälligt, i enlighet med förslaget, att regleringarna för cykelfältet på Ågatan mellan Alexandersgatan – Mannerheimgatan tas i bruk som försök under sommarsäsongen 2020.

Övriga ärenden

De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.