Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 16.11.2021

Utlåtande om utkastet till regeringsproposition om plan- och bygglagen

Stadsutvecklingsnämnden godkände utlåtandet för egen del och beslutade föreslå stadsstyrelsen, att staden ger det bifogade utlåtandet om utkastet till regeringsproposition om en ny plan- och bygglag till Miljöministeriet.

Utlåtande till regionförvaltningsverket i Södra Finland om ändring av verksamheten i Tolkis hamn

Stadsutvecklingsnämnden ansåg enhälligt att trots att verksamheten gällande flisning inte överensstämmer med detaljplanen så kan ansökan förordas.
Nämndens motivering är områdets 140 år gamla índsutriella historia, Borgå Energis kraftverk som använder flis samt det att flisning kan utföras på tomten bredvid som är rågranne.

Övertagning av förslaget till gatuplan på Ågatans cykelväg mellan Mannerheimgatan-Alexandersgatan

Ilkka Luusua föreslog understödd av Jarmo Grönman övertagning av kommunteknikchefens beslut § 106, varför nämnden röstade om saken. Riitta Ahola, Kristel Pynnönen, Mika Varpio, Emilia Mattsson, Mika Laurila, Pehr Sveholm och Sofia Antman röstade för att inte använda övertagning. Jarmo Grönman, Ilkka Luusua, Seppo Ijäs och Silja Metsola röstade för övertagning av beslutet. Nämndens använde mao. inte övertagning.

Övriga ärenden

De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.