Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 16.8.2022

Nämnden godkände avtalet om att påbörja arbetet med en detaljplan med Neste Oyj

Stadsutvecklingsnämnden godkände avtalet om att påbörja arbetet med detaljplanen i Sköldvik. Avtalet gäller ersättande av kostnaderna för detaljplanearbetet till staden och övriga villkor, som hör ihop med planläggningsarbetet. Nämnden beslutade om påbörjande av arbetet 24.5.2022.

Nämnden upphävde beslutet gällande hamnarrangemangen i Hammars strand

Stadsutvecklingsnämnden godkände fem begäran om omprövning gällande hamnarrangemangen i Hammars strand. Kommunteknikchefens beslut upphävdes på grund av procedurfel i beslutsfattandet.

Övriga ärenden

Även de övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.