Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 22.11.2022

Fonden för landsbygdens näringar delar ut betydande understöd för föreningar

Fonden för landsbygdens näringar inrättades av kommunfullmäktige i Borgå landskommun 14.5.1992. I enlighet med beslutet att inrätta fonden står det i fondens stadgar att 90 % av fondens avkastning årligen ska delas ut till föreningar som söker bidrag i proportion till föreningens medlemsantal.


I år ska bidrag enligt nämndens beslut delas ut till följande föreningar: Borgå sockens lantmannalag rf (411 medlemmar), Eknäs-Sikilä maaseutuseura ry (115 medlemmar) och Porvoon Pitäjän Maamiesseura ry (95 medlemmar). Summan som delas ut är 21 468,87 euro och det motsvarar 34,57 euro per medlem.

Övriga ärende

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.