Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 3.5.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Borgå Parkgatan 1 utkasten till detaljplan läggs fram till påseende

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt att detaljplaneutkasten VE1 och VE 2 läggs fram i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.
Planområdet är beläget vid Mannerheimleden mellan Gamla Helsingforsvägens korsning och Mannerheimgatans bro.

Övriga ärenden

Sofia Antman föreslog understödd av Pehr Sveholm att fullmäktigemotionen om anläggande av hundskog remitteras till beredning. Jarmo Grönman, Mika Varpio, Mika Laurila och Kari Pauloaho röstade för föredragandens förslag som svar på fullmäktigemotionen. Pehr Sveholm, Sofia Antman, Malin Havila och Kristel Pynnönen röstade för remittering, varvid ordföranden Pynnönen röst avgjorde att ärendet remitteras.

Nämnden beslutade enhälligt remittera ansökan om ett undantagslov i Gäddrag.
De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.