Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 8.12.2020

Försöket med cykelfält på gågatan

Stadsutvecklingsnämnden godkände efter omröstning, enligt Mikko Valtonens motförslag, att försöket med cykelfälten på Ågatan fortsätter. Kommuntekniken bereder under år 2021 ändring av den aktuella gatusektionen till cykelgata år 2022. Jarmo Grönman och Patrik Björkman anmälde sin avvikande åsikt över beslutet.

Detaljplanen för östra ändan av Alexandersgatan (DP 531)

Mika Varpio föreslog, understödd av Camilla Antas, att planen återremitteras till beredningen, varvid nämnden röstade om saken. Patrik Björkman, Mikko Valtonen, Ritva Kilpirinne, Kristel Pynnönen, Christer Andersson, Anita Spring, Riitta Ahola och Laura Karén. undersstödde föredraganden förslag om att planen läggs fram och Mika Varpio och Camilla Antas röstade för återremittering. Jarmo Grönman var jävi. Nämnden beslöt lägga fram planförslaget i enlighet med föredragandens förslag.

Val av ramavtalsentreprenörer för maskiner och transportutrustning

Stadsutvecklingsnämnden valde följande anbudsgivare som ramavtalsentreprenörer för maskiner och transportutrustning 2021 – 2023 enligt maskintyp:

Maskintyp 1 Grävmaskiner på larvfötter

 • A. Kupsu Oy (FI15715607)
 • Ab Green Machine Infra Oy (FI22416015)
 • AB KMR-Trans Oy (FI09937721)
 • Ab R. Kullberg Oy (FI08065546)
 • Bimu Oy (FI10478155)
 • Erkkiheikkilä Oy (FI03641321)
 • FG Maansiirto Oy (FI28786631)
 • Helsingin KTK Oy (FI01164920)
 • Hyvinkään Tieluiska Oy (FI05973039)
 • Jarin Pihakaivin Kiuttu Jari (FI22011261)
 • Kb Hasses Sand – Hasses Sora Ky (FI02902411)
 • Konerinki Oy (FI19623822)
 • Kuljetus ja Maanrakennus Katupojat Oy (FI05875746)
 • Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy (FI05196436)
 • Maansiirto ja kuljetus J. Koivuvuori Oy (FI08166005)
 • Moiski Oy (FI19937071)
 • Mäkitalo Urakointi Oy (FI29626154)
 • Neros Oy (FI20445795)
 • Oy Maanrakennus Forsström Ab (FI19349990)
 • PL-Rakennus Oy (FI16094806)
 • R. Haglund Oy (FI24016859)
 • RefCon Logistics Oy Ab (FI07453934)
 • Sale Kaivaa Oy (FI29526073)
 • Selander Markus Anders Vilhelm (FI13757539)
 • Simerk Oy (FI17359300)
 • T:mi Eero Ahoranta (FI13658493)
 • T:mi Karlsson Patrick (FI23639632)
 • Tuomo Koivuvuori (FI13775921)

Maskintyp 2 Grävmaskiner på hjul

 • A. Kupsu Oy (FI15715607)
 • Ab Green Machine Infra Oy (FI22416015)
 • AB KMR-Trans Oy (FI09937721)
 • Antin Maanrakennus T:mi (FI21900964)
 • BuCo-Net Oy (FI09211875)
 • Erkkiheikkilä Oy (FI03641321)
 • FG Maansiirto Oy (FI28786631)
 • Helsingin KTK Oy (FI01164920)
 • Kb Hasses Sand – Hassen Sora Ky (FI02902411)
 • Konerinki Oy (FI19623822)
 • Kuljetus ja Maanrakennus Katupojat Oy (FI05875746)
 • Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy (FI05196436)
 • M. Sihlman Oy (FI23903173)
 • Maansiirto ja kuljetus J. Koivuvuori Oy (FI08166005)
 • Moiski Oy (FI19937071)
 • Mäkitalo Urakointi Oy (FI29626154)
 • Ruusutorpan Kone Oy (FI07777445)
 • Sale Kaivaa Oy (FI29526073)
 • T:mi Eero Ahoranta (FI13658493)
 • T:mi Karlsson Patrick (FI23639632)

Maskintyp 3 Lastbilar för jordtransport

 • Ab Green Machine Infra Oy (FI22416015)
 • Erkkiheikkilä Oy (FI03641321)
 • FG Maansiirto Oy (FI28786631)
 • Helsingin KTK Oy (FI01164920)
 • Huhdanoja Oy (FI18175538)
 • Hyvinkään Tieluiska Oy (FI05973039)
 • Konerinki Oy (FI19623822)
 • Konsultointi T. Lehtinen Oy (FI28479623)
 • Kuljetus ja Maanrakennus Katupojat Oy (FI05875746)
 • Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy (FI05196436)
 • Kuljetus K. Mattila (FI08321247)
 • Kuljetus Oy Laakso (FI04739312)
 • Kuljetus Peter Salin Oy (FI27130622)
 • Kuljetus Soraääni Oy (FI29942309)
 • Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Oy (FI08696313)
 • Maansiirto ja kuljetus J. Koivuvuori Oy (FI08166005)
 • Neros Oy (FI20445795)
 • Oy Maanrakennus Forsström Ab (FI19349990)
 • P Salin Tmi (FI20340643)
 • Rahtikeskus Oy (FI01244568)
 • RS Kuljetus Ky (FI07124751)
 • Simerk Oy (FI17359300)

Maskintyp 4 Traktorer för jordtransport

 • Ab Green Machine Infra Oy (FI22416015)
 • AB KMR-Trans Oy (FI09937721)
 • Antin Maanrakennus T:mi (FI21900964)
 • Anton Sten (FI18411318)
 • Erkkiheikkilä Oy (FI03641321)
 • Huhdanoja Oy (FI18175538)
 • Kuljetus ja Maanrakennus Katupojat Oy (FI05875746)
 • Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Oy (FI08696313)
 • M. Sihlman Oy (FI23903173)
 • Mäkitalo Urakointi Oy (FI29626154)
 • Oy Tommi Stengård Ab (FI16277979)
 • Sale Kaivaa Oy (FI29526073)
 • Selander Markus Anders Vilhelm (FI13757539)
 • T:mi Eero Ahoranta (FI13658493)
 • T:mi Konetyö Nakari (FI24787362)
 • Tmi Karlsson Patrick (FI23639632)

Övriga ärenden

Nämnden röstade i ärendet nr 16, undantagslovet i Pirlax  och ordförandens röst avgjorde beslutet så att undantaget beviljades i strid med föredragandens förslag. Föredraganden och alla som understödde föredragandens förslag.  De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.