Hoppa till innehåll

Statsbidrag till Borgå stad för utveckling av gång- och cykeltrafikens förhållanden

Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljade totalt 31,5 miljoner euro i stöd för 51 projekt inom ramen för infrastrukturprojekt som främjar gång och cykling 2020.

Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljade totalt 31,5 miljoner euro i stöd för 51 projekt inom ramen för infrastrukturprojekt som främjar gång och cykling 2020.

 Med bidraget stöddes i första hand projekt som syftade till att minska trafikutsläppen och öka antalet gång- och cykelresor och deras andel av färdsätten genom att förbättra förhållandena för vardagsgång och -cykling.

Borgå stad fick bidrag för tre projekt totalt drygt 620 000 euro. 

– Det var en glädjande nyhet att staden fick bidrag för tre projekt. Detta är ett tack för att staden har förbundit sig att utveckla gång- och cykeltrafikens förhållanden, och bidraget sätter fart på utvecklingen av staden, säger trafikingenjör Antti Rahiala från Borgå stad.

Projekt för vilka beviljades bidrag:

 1. Vägkorridor för gång- och cykeltrafik i Alexparken (s.k. LUCIA-projekt), bidrag 151 639 euro
  – Vägkorridor för gång- och cykeltrafik mellan August Eklöfs park (gångbron) och Alexandersgatan
 2. Utveckling av den huvudsakliga rutten mot Näse och Pepot, bidrag 370 735 euro
  Projektet omfattar:
  – utveckling av cykelvägen till en vägkorridor mellan Tolkisvägen och Magistratsgatan
  – förbättring och utveckling av Magistratsgatan till en cykelgata
  – trafikljus i korsningen av Magistratsgatan och Magnus Erikssonsgatan och detektorer som känner av cykeltrafiken längs den huvudsakliga rutten för att minska fördröjningar 
  – utveckling av Näse-Juttes gata till en cykelgata och 
  – utveckling av cykelvägen mellan gångbron och Näse-Juttes gata till en vägkorridor (förlängning av den så kallade LUCIA-cykelvägen)
 3. Ågatans cykelgata mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan, bidrag 100 898 euro

  Bidragen ska användas under åren 2021–2022.

Statsbidrag för gång och cykling kan ansökas om också under de kommande åren

Traficoms investeringsstöd för gång och cykling kan nästa gång ansökas om i slutet av år 2021. Avsikten är att ansökningar kan lämnas årligen. Vid det skedet då bidrag ansöks, ska det finnas minst översiktliga planer och utredningar för projekten. Kommunen som lämnar in en ansökan ska också påvisa att den har förbundit sig till att utveckla gång- och cykeltrafikens förhållanden. Detta kan göras till exempel med ett program för att främja cykeltrafiken. 

– Det är fint att våra beslutsfattare visade att de har förbundit sig att utveckla cykeltrafiken genom att på hösten 2020 godkänna Borgå stads program för att främja cykeltrafiken. Med tanke på kommande ansökningar måste staden våga göra utvecklingsplaner för cykelvägar också proaktivt, så att staden också i fortsättningen kan ansöka om statsbidrag, konstaterar Rahiala.

Ytterligare uppgifter: 

trafikingenjör Antti Rahiala
tfn 040 193 1426
antti.rahiala@borga.fi