Hoppa till innehåll

Stipendier ur bildningssektorns fond till yrkesstuderande

Studerande som studerar till sitt första yrke vid en yrkesläroanstalt, högskola eller yrkeshögskola har möjlighet att söka ett stipendium ur bildningssektorns fond. Denna gång fästs det särskild vikt vid elever som inte omfattas av den utvidgade läroplikten.

Studerande som studerar till sitt första yrke vid en yrkesläroanstalt, högskola eller yrkeshögskola har möjlighet att söka ett stipendium ur bildningssektorns fond. Denna gång fästs det särskild vikt vid elever som inte omfattas av den utvidgade läroplikten.

Studeranden som söker ett stipendium ska vara skriven i Borgå eller ha avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen i en grundskola i Borgå. 

År 2021 delas det sammanlagt ut 84 stipendier á 250 euro, totalt 21 000 euro. Utbildningsdirektörerna fattar tjänsteinnehavarbesluten om stipendietagarna före mitten av november. 

Ansökningstiden börjar 10.9.2021 och slutar 10.10.2021 kl. 15.00. Ansökningsblanketten finns på stadens webbplats: Utbildning · ePorvoo

Du kommer till blanketten också här: Sök stipendium