Hoppa till innehåll

Störtregnet orsakar avloppsbräddningar 30.6.2020

Dagens kraftiga störtregn har orsakat bräddningar av avloppsvatten från följande pumpstationer: Gammelbacka, Strandgatan, Skepparegatan, Hammars, Alkrog och Haiko port. Det handlar om avloppsvatten utspätt med regnvatten.

Dessutom hade det bräddats 14-tiden ca 1500 m3 renat avloppsvatten från Hermansö reningsverk i Kodderviken istället för till den normala utloppspunkten i Svartbäckfjärden.  På Hermansö har man påbörjat ändringsarbeten för att öka pumpkapaciteten. På detta sätt förbereder man sig för ökande störtregn och säkerställer att renat avloppsvatten pumpas till Svartbäckfjärden.

Det rekommenderas att man inte simmar i Kodderviken i närheten av reningsverket. Förhöjda bakteriehalter kan också förekomma i nedre delen av Borgå å, Gammelbacka strand och Hammars strand.

Bakteriehalterna kan vara förhöjda i några dygn efter att störtregnet slutat.