Hoppa till innehåll

Ta hand om ditt välbefinnande och hoppa på cykeln

Det är lätt att hålla fysiskt avstånd också då du cyklar. Ta alltså hand om ditt välbefinnande också under undantagsförhållanden och delta Kilometrikisa-cykeltävlingen!

Det är lätt att hålla fysiskt avstånd också då du cyklar. Ta alltså hand om ditt välbefinnande också under undantagsförhållanden och delta Kilometrikisa-cykeltävlingen!

Kilometrikisa är en lekfull tävling mellan företag, arbetsplatser, föreningar, sammanslutningar, vängrupper eller andra lag. I tävlingen antecknar deltagarna sina cykelkilometer och ökar kilometerantalet för det egna laget. Cykeltävlingen börjar den 1 maj och slutar den 22 september.

Tävlingen är gratis för alla och den ordnas av Pyöräilykuntien verkosto ry och Suomi Pyöräilee -kampanjen. Alla deltagare får bättre kondition och gott humör!

Varje kilometer utomhus räknas med

Vid cykeltävlingen Kilometrikisa cyklar hela laget så mycket som möjligt.

– Avsikten är att under tävlingstiden cykla så många kilometer som du bara orkar! Du kan använda hurdan cykel som helst, och varje cykelkilometer utomhus räknas med. Det har alltså ingen betydelse om du cyklar till jobbet eller cyklar på fritiden, varje kilometer kan antecknas för laget, berättar stadens expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

Förutom lagtävlingen har Kilometrikisa egen serie också för kommuner.

– Då du vid registreringen meddelar din hemkommun, samlar du kilometer också för din hemkommun i kommunserien. Det skulle vara fint att se Borgå ha framgång i kommunserien! Cyklingen har ju starka rötter och traditioner i Borgå, uppmuntrar Päivärinta.

Kilometrikisa stöder utvecklingen av cykeltrafikens förhållanden

Borgå stad utarbetar under det pågående året ett program för att främja cykeltrafiken. I programmet behandlas de problem som i dag finns på cykelvägarna och fastställs hur nätet av cykelvägar steg för steg utvecklas. 

 – Den centrala frågan i programmet för att främja cykeltrafiken är förutom cykelvägnätets omfattning också betydelsen av att satsa på kvaliteten av cykeltrafikens förhållanden. Senast på hösten gör vi en enkät till invånarna, med vilken vi strävar efter att kartlägga de problem invånarna har i anslutning till cykling, berättar stadens trafikingenjör Antti Rahiala.

Kilometrikisa är en lekfull tävling men ger också en möjlighet att bekanta sig med cykeltrafikens förhållanden i Borgå och att göra egna iakttagelser av dem.

– Jag uppmuntrar alla som deltar i tävlingen och också alla andra cyklister att redan nu göra iakttagelser om cykeltrafikens förhållanden. Alla kan påverka utvecklingen av förhållandena genom att berätta om sina iakttagelser i enkäten då den öppnas. Nu är en bra tid att samla in material, konstaterar Rahiala.

Samla ett eget lag och anmäl dig med

Anta Borgå stads utmaning och anmäl dig med i Kilometrikisa. Utmana också din arbetsgemenskap eller dina vänner med att höja konditionen och humöret genom att trampa.
Du kommer väl ihåg att följa den finska regeringens gällande riktlinjer för att bromsa spridningen av coronaviruset. Bevara det fysiska avståndet till andra människor också då du cyklar.

Ytterligare information
expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta
tfn 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi

trafikingenjör Antti Rahiala
tfn 040 193 1426
antti.rahiala@porvoo.fi