Hoppa till innehåll

Ta hand om träd och buskar på din tomt, beskär sådant som skymmer sikten

Borgå stad påminner alla stadsbor om att de har ansvar för att sköta om de träd, buskar och häckar som de har på sin tomt.

På sommaren står träd och buskar i full grönska, och deras grenar och kvistar växer så att de lätt sträcker sig ut över tomtgränsen. Grenarna får inte på ett störande sätt sträcka sig in på grannens tomt eller ut över gator eller gång- och cykelvägar.

– Vegetation längs tomtens kanter kan skymma sikten och utgöra en fara för trafiken. Genom att skära av kvistar och grenar förbättras trafiksäkerheten och generellt sett trevnaden i trafiken, påpekar parkarbetsledare Jaana Öhman.

Det är bra att särskilt ägna uppmärksamhet åt växtligheten omkring korsningar. Staden ansvarar för underhållet av gatukorsningsområdena, med för underhållet av anslutningar till enskilda vägar ansvarar anslutningens ägare.

De hårda vindarna och regnfronterna i juli var också en bra påminnelse om att det är skäl att ta sig en titt på hur träden i ens trädgård mår.

– Träd som är i dåligt skick kan falla omkull och orsaka stor skada. Det är nyttigt att regelbundet hålla ett öga på hurdant skick träden befinner sig i och att vidta behövliga åtgärder proaktivt, konstaterar underhållschef Keijo Lehtikangas.

Rensa också bort invasiva främmande växtarter

Det är också på sin plats att minnas att rensa bort invasiva främmande växtarter då man sköter sin gård. De invasiva främmande arterna hör inte till den finländska naturen, och helst ska man få bort dem redan innan fröna utvecklas.

De vanligaste invasiva främmande arterna är bland annat parkslide, vresros och lupin.

Tidigare om ämnet: