Hoppa till innehåll

Temat för Avantis Sommarmusik är Dreamlands and Dystopias

Avantis Sommarmusik intar åter Borgå, då festivalen ordnas för 38:e gången, i och kring Konstfabriken 28.6.-2.7.2023. Festivalens huvudprogram publiceras nu och programmet kompletteras under våren med diskussionstillfällen och klubbprogram.

Suvisoiton juliste.

Festivalens namn 2023 är Dreamlands and Dystopias, och programmet har planerats av tonsättaren Unsuk Chin och pianisten Maris Gothóni. Under festivalen framförs musik av nutida kompositörer samt verk som redan uppnått klassikerstatus. Ensemblernas storlek varierar från soloinslag till en orkester på över 40 personer. Solister i Borgå är flöjtisten Bjørnar Habbestad, pianisten Mei Yi Foo samt sopranerna Tuuli Lindeberg och Faustine de Monés. Konserterna dirigeras av Bas Wiegers och Emilia Hoving.

Under festivalveckan framförs nästan tjugo verk för första gången i Finland, dessutom uruppförs Antti Auvinens flöjtkonsert, ett beställningsverk för Avanti. Övriga tonsättarnamn på festivalen är bl.a. konstnärliga planeraren Unsuk Chin samt Claude Vivier, Alberto Ginastera, Silvestre Revueltas, Sunghyun Lee, Hans Abrahamsen, Ondrej Adamek, Gérard Pesson, Marko Nikodijevic, Andrew Norman, Joseph Haydn, Dieter Ammann, Heinrich Ignaz Biber, Vito Žuraj och Lotta Wennäkoski.

Egen konsert för barn

En betydande programpunkt vid Sommarmusik är den konsert som riktar sig till barn. Denna sommar är Avanti! tillsammans med Red Nose Company, Finlands första proffsteatergrupp specialiserad på clowneri, producent för en ny version av den älskade föreställningen Keisarin uudet vaatteet (Kejsarens nya kläder). Musiken som framförs av Avantimusiker komponeras och arrangeras av Marzi Nyman. Föreställningen förverkligas på två språk: finska och svenska.

Avanti!-klubben har redan blivit en tradition och arrangeras även i år i den rustikt stämningsfulla Fabrikssalen på Konstfabriken. Klubben bär namnet Dark Mirror och under kvällens lopp får vi höra musik, charmas av den unika klubbstämningen i sommarnatten i Borgå samt njuta av serveringen i Konstfabrikens restaurang tillsammans med vänner.

En mästarkurs

Under festivalveckan ordnas även detta år en internationell mästarkurs i komposition. Lärare är tonsättarna Jukka Tiensuu och Tomi Räisänen och som avslutning på kursen ges en kompositionskonsert, där Avantimusikerna framför kompositioner av mästarkursdeltagarna. Kursdeltagarna får under Sommarmusik arbeta med sina kompositioner tillsammans med Avantimusikerna och får därmed viktig respons av musikerna redan under arbetsprocessen.

Festivalens huvudkonserter hålls även detta år i Konstfabrikens Avantisal. Dessutom ges konserter i Pernå kyrka och Konstfabrikens Fabrikssal.

Biljetterna till Sommarmusik kommer till försäljning måndag 27.3.2023 via lippu.fi