Hoppa till innehåll

Tillfälliga trafikarrangemang på Institutgränden – gäller för gång och cykelbanan

Borgå vatten lagrar tillfälligt rena grävmassor på adressen Institutgränd 1. Arrangemanget är anknutet till sanering av vattentjänstnät på Veteranvägen.

Gång- och trafikbanan stängs på ena sidan av Institutgränden pga. av säkerhetsskäl och lättrafiken dirigeras till andra sidan på Institutgränden. Man försöker schemalägga körningarna så de inte inträffar vid tiden då skolan börjar eller slutar.

Trafikarrangemangen är i kraft från och med idag cirka 5–6 veckor.