Hoppa till innehåll

Tjockskaliga målarmusslor i Borgå å kartläggs i brobyggsområdet i Gamla stan i Borgå

Renoveringsarbetet av bron i Gamla stan i Borgå, dvs. i praktiken bygget av en ny bro börjar enligt uppskattning i slutet av år 2022 eller i början av år 2023.

Vanhan Porvoon silta.

Det är möjligt att det i Borgå å, i byggarbetsplatsens verkningsområde finns skyddade tjockskaliga målarmusslor (Unio crassus) och deras förekomst måste kartläggas genom dykningar.
Dykningsarbetet kommer enligt aktuell uppgift att utföras i slutet av juli. Dykningsarbetet hindrar inte vattentrafiken på ån men det kan hända att dykningsområdet måste avgränsas med bojar för att dykarnas säkerhet kan tryggas. Arbetet tar 2–3 dagar.

Om tjockskaliga målarmusslor upptäcks i området, flyttas de innan arbetet inleds i enlighet med tillståndet som NTM-centralen i Nyland beviljat på cirka 140 meters avstånd från bron uppströms där man i tidigare dykningar har upptäckt förekomst av tjockskaliga målarmusslor.
Man känner till också andra förekomstplatser av tjockskaliga målarmusslor i Borgå å men i området av bron i Gamla stan i Borgå har man inte tidigare undersökt förekomster.

Den nuvarande stålbalksbron med trälock kommer att ersättas med en traditionellare träbrokonstruktion som är planerad så, att den lämpar sig för nationallandskapet i Borgå. I den nya bron beaktar man också bättre fotgängarnas och cyklisternas trafiksäkerhet. Under byggarbeten uppförs det en temporär bro för gång- och cykeltrafik på södra sidan av den nuvarande broplatsen.