Hoppa till innehåll

Unga konstnärer förverkligare muralmålning i Tolkisvägens tunnel

Två unga konstnärer, Make Gavrilov och Nea Hasu från Borgå Konstskola har under sommaren, på beställning av Borgå stads kulturtjänsterna, planerat en muralmålning till Tolkisvägens tunnel.

Taideteos Jäljenjättäjättäjä.

Make Gavrilov och Nea Hasu har fått fria händer att skapa ett verk som på något sätt beskriver Borgå.
– De kom tidigt fram till att de vill göra något med vågor och vatten, vilket är naturligt då ån rinner genom staden. Konstnärerna har i sommar gjort skisser och planerat färgsättningen för verket och nu är det äntligen dags att ta tag i penseln och måla, berättar konstskolans rektor Jenni Iivonen.
Målningsarbetet i tunneln börjar på fredag 29 september och pågår i regel under veckosluten fram till 8 oktober.


Del av Västra Åstrandens konstsamling

Verket är en del av Västra Åstrandens konstsamling.
– Konst på offentliga platser ökar trivseln i området, skapar en stark konstidentitet åt en stadsdel och gör nutidskonsten tillgänglig i borgåbornas vardag, säger chef för kulturtjänsternas Susann Hartman.
Beslut om inköp och val av konstnärer görs av en konstanskaffningsgruppen, till vilken hör utöver en eventuellt projektanställd kurator även representanter för kulturtjänster, stadsplaneringen, Borgå museum, Borgå konstnärsgille och byggbolagen. Frei Zimmer Oy fungerar som koordinator. Inköpen finansieras genom en konstskyldighet, som gäller alla byggbolag på området.
Tunneln är som vanligt i bruk för fotgängare och cyklister under målningsarbetet, men allmänheten uppmanas att till försiktighet när de rör sig i området.