Hoppa till innehåll

Unga musiker, ansök om att få vara med – sommarmusik ljuder igen i stadsbilden i Borgå

Borgå stad söker igen unga musiker till kulturprojektet Sommarmusik i Borgå.

Kesäinen kuva Porvoosta.

Meningen är att fylla gatubilden och ljudvärlden i Borgå med levande musik! Samtidigt stöder projektet unga musiker.
– Sommarmusik i Borgå har nu ordnats två somrar och vi har fått väldigt mycket positiv respons från både stadsbor och de som har uppträtt. Vi är glada över att igen kunna erbjuda unga musiker sommarjobb där de har möjlighet att få mera erfarenhet och utvecklas som artister, berättar kulturproducent Thomas Weissman.
Sommarmusikens ambassadörer rör sig i stadens centrum på vardagar i juni under tiden 6.6–22.6.
Platserna där de uppträder är förutom parker och torg bland annat gästhamnen, Konstfabriken och Alexparken och Konstfabrikens strandpark på västra åstranden.
Det har inte fastställts några exakta klockslag och platser för uppträdandena, utan musikerna rör sig fritt i områdena på vardagar tisdag–fredag (på midsommarveckan måndag–torsdag) kl. 12–16.
Till projektet söks entusiastiska personer från Borgåtrakten i åldern 16–23 år som uppträder med musik. Man kan ansöka om att vara med antingen med solo- eller duouppträdanden.
– Stilen är fri och vi hoppas att det igen en gång är en brokig skara musiker som ansöker om att få vara med. Det finns ändå ett kriterium, nämligen att instrument och uppträdanden måste vara sådana att man kan röra sig till olika platser för sitt uppträdande, säger producent Marika Kettunen.

Så här ansöker du om att få delta:

Du kan ansöka om att få delta i projektet om du uppträder med musik antingen solo eller i en duo, är född under tiden 1.1.2000–31.12.2007 och bor i Borgåtrakten. Berätta för oss varför du ansöker om att vara med i sommarmusikprojektet. Bifoga till ansökan en kort beskrivning av sammansättningen och material av musiken (videolänk eller ljudfil).
Av sökandena väljs tre sammansättningar.
Du uppträder fyra dagar i veckan, sammanlagt 12 dagar, under tiden 6.6–22.6.2023, tisdag–fredag kl. 12–16. Till dem som uppträder betalas en ersättning på 600 euro/person. På midsommarveckan uppträder du måndag–torsdag.
Skicka en fritt formulerad ansökan senast fredag 21.4.2023 kl. 15 till adressen musiikkiopisto@porvoo.fi. Skriv i e-postens ämnesfält: Sommarmusik i Borgå.
Projektet Sommarmusik i Borgå arrangeras av Borgå stads kulturtjänster och Borgånejdens musikinstitut i samarbete med Stiftelsen för Konstfabriken.