Hoppa till innehåll

Unga under 18 år röstar i de ungas val i mars

Ungas val är ett nationellt röstningsevenemang i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och övrig ungdomsverksamhet.

Ungas val ordnas i år i mars före riksdagsvalets egentliga valdag som är den 2 april.
I Borgå röstar de unga den 15 mars.
Borgå ungdomsfullmäktige ordnar en omröstning för alla elever i årskurs 9 i stadshuset i Borgå. Elever i Strömborgska skolan, Lyceiparkens skola och Linnajoen koulu får komma och rösta. Niondeklassarna i Pääskytien koulu röstar i skolan. Också i Albert Edelfeltin koulu ordnas valet i skolan, där får alla elever i årskurs 7–9 rösta.
Vid valet är unga också valfunktionärer.


Valet ordnas som ett riktigt val

Ungas val ordnas alltid i samband med nationella val. Vid valet kan de unga rösta på samma kandidater som i det egentliga valet. Valkretsen fastställs enligt läroanstaltens adress och alla unga under 18 år är röstberättigade. Valet förrättas på finska och svenska.
Ungas val förrättas som ett riktigt val.
– Den unga får en röstsedel, går in i ett röstningsbås, väljer en kandidat, hämtar röstsedeln för att stämplas och sätter den i valurnan. I slutet av dagen räknas rösterna och resultaten meddelas vidare, berättar ungdomsarbetare Petra Backman.
Resultatet av de ungas val publiceras på Yles kanaler 21.3, alltså just innan det egentliga valets förhandsröstning börjar.
Ungas val, som tidigare kallades Ungdomsvalet, har långa traditioner. Ungas val är framför allt ett läro- och undervisningsevenemang för unga: de bekantar sig med valet, partier och kandidater och får konkret erfarenhet av att rösta.