Hoppa till innehåll

Ungas önskemål har hörts – verksamhet med ett öppet konstutrymme för unga i åldern 15–29 år startar

Verksamheten med Ungas öppna konstutrymme är ett gemensamt försök mellan Borgå konstskola och ungdoms- och kulturtjänsterna. Syftet är att uppmuntra unga att utveckla sina kunskaper och hitta nya uttryckssätt. Några av samarbetspartner är bildkonstnärer som fungerar som tutorer och som kan träffas i det öppna konstutrymmet.

Kädet maalissa.

Försöket har planerats tillsammans med unga i idé- och planeringsworkshoppar som arrangerades hösten 2023. När försöket som bygger på ungas önskemål pågår är avsikten att ta reda på om det finns behov av ett öppet hobbyutrymme och om unga är villiga att sörja för att hålla utrymmet öppet. Målet är att när försöket slutar så har man hittat en användargrupp för verksamheten och att ett tillräckligt antal frivilliga skulle ha skolats till ansvariga personer för verksamheten, så att de självständigt kan fortsätta verksamheten med stöd från ungdoms- och kulturtjänsterna och Konstskolan.
Försöket pågår i januari–maj 2024. Det ordnas i Konstfabrikens studio (Västra Alexandersgatan 1, B-trappa, 2 vån.) fredagarna 9.2, 16.2, 1.3, 8.3, 15.3, 22.3, 12.4, 19.4, 26.4, 17.5 och 31.5 kl. 16–20. I utrymmet närvarar en ungdomsarbetare från Borgå stad som hjälper till att starta verksamheten.
Borgås öppna konstutrymme är avsett för alla unga i åldern 15–29 år som är intresserade av göra konst på egen hand. I utrymmet kan man göra sina egna bildkonst- och slöjdprojekt självständigt eller komma och prova. Deltagarna kan ta med sina egna redskap eller låna basredskap som finns i utrymmet. Verksamheten är avgiftsfri.