Hoppa till innehåll

Utarbetande av programmet för att främja cykeltrafiken inleds

Utarbetande av programmet för att främja cykeltrafiken i Borgå inleds. Stadens mål är att göra Borgå till en fungerande cykelstad i vardagen.

Utarbetande av programmet för att främja cykeltrafiken i Borgå inleds. Stadens mål är att göra Borgå till en fungerande cykelstad i vardagen.

Målet för programmet för att främja cykeltrafiken är att skapa utgångspunkter för att uppnå målet bl.a. genom att

  • Man skapar en uppfattning om principerna för regleringen av cykeltrafiken och om framtidens cykelnät i Borgå. Utöver att man ska fastställa det framtida nätet är det viktigt att skapa en sådan utvecklingsplan som hjälper att etappvis börja genomföra cykelnätet mot den eftersträvade helheten.
  • Man ökar medvetenheten om nyttan, behoven och rollen för cykeltrafiken som en central del av stadstrafiken.
  • Man lyfter fram konkreta och beprövade lösningar för att säkerställa kvaliteten och att cykeltrafikens regleringar fungerar.
  • I programmet lyfts fram också andra betydande faktorer som påverkar smidigheten, tryggheten och attraktionskraften (t.ex. underhåll, cykelparkering, trafikarrangemangen vid byggplatsen, skyltningen för cykeltrafiken osv.)

Utarbetandet av programmet inleddes i juni 2020 och arbetet blir klart i maj 2021.

Borgå kartlägger invånarnas åsikter om förhållandena i cykeltrafiken!

Stadsborna får nu besvara frågan om var de största bristerna och problemen finns när det gäller cykelvägar. Genom enkäten vill staden samla stadsbornas synpunkter om cykelnätets nuläge i Borgå. Resultaten utnyttjas i programmet som inleddes för att främja cykeltrafiken.

Enkäten är kort och det tar bara några minuter att besvara den. Du kan svara på den med datorn eller med de mobila apparaterna. Enkäten fungerar bäst med uppdaterade webbläsare. Enkäten är öppen till 31.8.2020. Mellan de som svarat lottas ut 10 stycken presentkort till en cykelbutik för ett värde på 20 euro.

Resultaten av enkäten publiceras i början av hösten 2020. Man fattar ett beslut om programmet för främjande av cykeltrafiken våren 2021.

Mer information:
trafikingenjör Antti Rahiala
tfn 040 193 1426
antti.rahiala@porvoo.fi