Hoppa till innehåll

Utmärkelsetecken överräcktes till nio stadsanställda

Republikens president beviljade år 2022 utmärkelsetecken till nio Borgå stads anställda.

Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander, biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz och personaldirektör Anu Kalliosaari överräckte tecknen i restaurang Sinne tisdagen den 4 april.

Utmärkelsetecken 2022

Republikens president har beviljat följande utmärkelsetecken:

Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros’orden
Kommunteknikschef Kari Hällström

Medalj av l klass med guldkors av Finlands Vita Ros’ orden
Huvudförtroendeman/arbetarskyddsfullmäktige Sune Forss
Daghemsföreståndare Tiina Karvonen

Medalj av l klass av Finlands Vita Ros’ orden
Tandskötare Cecilia Ek-Borgström
Byråsekreterare Sirpa Mäenpää (IUPL)
Byråsekreterare Barbro Nordström
Förvaltningssekreterare Camilla Nordström
Skolsekreterare Leena Westerlund

Medalj av Finlands Vita Ros’orden
Hälsovårdscentralsbiträde Tuula Korhonen

Bilaga: på bilden från vänster huvudförtroendeman/arbetarskyddsfullmäktige Sune Forss, daghemsföreståndare Tiina Karvonen, skolsekreterare Leena Westerlund, hälsovårdscentralsbiträde Tuula Korhonen, byråsekreterare Sirpa Mäenpää, tandskötare Cecilia Ek-Borgström, byråsekreterare Barbro Nordström ja förvaltningssekreterare Camilla Nordström.