Hoppa till innehåll

Utvecklingen av cykeltrafikens huvudrutt från Näse och Pepot inleds – svara på invånarenkäten

Utvecklingen av cykeltrafikens huvudrutt från Näse och Pepot till centrum inleds mellan Tolkisvägen - August Eklöfs park med en invånarenkät.

Den planerade rutten skulle betjäna speciellt invånarna i bostadsområdena väster om Borgå å samt gång- och cykeltrafiken mot centrum. Rutten skulle också användas av skoleleverna i enhetsskolorna i Näse och Pepot och förbättra trafiksäkerheten på skolvägarna.

Planen utgår från att separera gång- och cykeltrafiken, att förbättra trafiksäkerheten samt att utveckla huvudrutten till en smidig, trygg och lockande del av det huvudsakliga nätet av cykelvägar.

Projektet omfattar två cykelvägar som beläggs samt två cykelgator (Magistratsgatan och Näse-Juttes gata). En cykelgata är en gata för både cykeltrafik och motorfordonstrafik på vilken trafiken sker på cykeltrafikens villkor. Dessutom skulle korsningen av Magnus Erikssonsgatan och Magistratsgatan få trafikljus. Cykeltrafikens huvudrutt utvecklas på en sträcka på cirka 800 meter.

Planerna bereds i början av år 2022 och stadsutvecklingsnämnden behandlar dem på våren. Största delen av ändringsarbetena kan göras på våren och sommaren 2022. Tiden då arbetena görs på Magistratsgatan beror på Borgå vattens saneringsarbeten som planeras göras samtidigt.

Behovet av att utveckla cykeltrafikens huvudrutt kom fram i en invånarenkät år 2020, och utvecklingen är en av de viktigaste åtgärderna i programmet för att främja cykeltrafiken. Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat 370 735 euro i statsbidrag för planeringen och genomförandet av projektet, vilket förutsätter att projektet blir färdigt före slutet av oktober 2022.

Svara på invånarenkäten

Berätta dina åsikter om utvecklingen av cykeltrafikens huvudrutt från Näse och Pepot och svara på invånarenkäten. Enkäten kan besvaras 31.1–14.2.2022.

Länk till enkäten: https://forms.office.com/r/TqRztfRYaZ