Hoppa till innehåll

Välbefinnande från naturen och den egna närmiljön

Borgå erbjuder utmärkta förutsättningar både till naturupplevelser och vardaglig motion, vistelse och rekreation i naturen. Temat ”Välbefinnande i naturen” sporrar invånarna att söka välbefinnande i naturen samt bekanta sig i sin egen närmiljö och också aktivt ta hand om den.

Borgå erbjuder utmärkta förutsättningar både till naturupplevelser och vardaglig motion, vistelse och rekreation i naturen. Temat ”Välbefinnande i naturen” sporrar invånarna att söka välbefinnande i naturen samt bekanta sig i sin egen närmiljö och också aktivt ta hand om den.

Upplevelser och välbefinnande på nära håll

Att röra sig i naturen och närheten till naturen har i flera olika undersökningar konstaterats förbättra människornas välbefinnande.

– Naturen har på många sätt en positiv inverkan på välbefinnande. Blodtrycket sjunker, stressymptomen minskar och humöret höjs i naturen. Närheten till naturen gör människorna lyckligare och redan att man vistas i naturen, parker eller områden i naturtillstånd hjälper att aktivera dessa positiva effekter på välbefinnande, berättar stadens välfärdskoordinator Petra Bärlund-Hämäläinen.

Naturens och näromgivningens betydelse har ökat speciellt under det senaste året när coronapandemin har påverkat starkt hur människorna rör på sig.

– I och med pandemin har många sökt sig till naturen. Vistelse i naturen och naturrelationen som utvecklas är nyckelfaktorer för uppskattning av naturen och närmiljön. När vi uppskattar naturen tar vi också bättre hand om den och samtidigt mår vi själv bättre, konstaterar Sanna Päivärinta, stadens expert på hållbar utveckling.

Välbefinnande från närmiljön

Temat Välbefinnande från naturen börjar synas i stadens kommunikationskanaler i januari. Staden har också öppnat webbplatsen som handlar om välbefinnandet från naturen och innehåller information om temat.

– Avsikten är att lyfta fram de utmärkta möjligheter som Borgå erbjuder när det gäller att röra sig i naturen och väcka invånare att ta till vara den maximala nyttan av naturen och den egna närmiljön som källor till välbefinnandet. Dock har var och en av oss skyldigheter när vi rör oss i naturen och dessa skyldigheter är också en viktig del av årets tema, berättar Päivärinta.

Ytterligare information

Sanna Päivärinta, stadens expert på hållbar utveckling
tfn 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi

Petra Bärlund-Hämäläinen, välfärdskoordinator
tfn 0400 186 818
petra.barlund-hamalainen@porvoo.fi